ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Awans Zawodowy NauczycieliDrukuj informacjęSprawa: Awans Zawodowy Nauczycieli

Szczegóły informacji

Awans Zawodowy Nauczycieli

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:30:30

Termin załatwienia

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Jolanta Adułło-Hoffmann, Agnieszka Kaczoruk

Miejsce załatwienia

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1
- Biuro Obsługi Interesanta (budynek A) w godzinach pracy urzędu
 

Telefon kontaktowy

68 4109 780 lub 68 4109 783

Adres e-mail

j.hoffmann@krosnoodrzanskie.pl
a.kaczoruk@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz zakończą pomyślnie postępowanie egzaminacyjne nadaje się stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.
 
 

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


Budynek B, pokoje: 8, 14, 17, 18, 19, 20


Wymagane Dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego na formularzu wraz z załącznikami:
a) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
b) poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
c) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydawania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu satżu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
d) poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
e) poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu.

Czas realizacji

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku. Dla  nauczycieli,  którzy  złożą  wnioski  do  dnia  31  października przeprowadza  się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
 

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nauczycielowi służy odwołanie od wydanej decyzji do Lubuskiego Kuratora Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 

Uwagi

Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:
- od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
- od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2020 r. poz. 2200),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2022 r. poz. 1914),
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2023 r. poz.775 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Adułło-Hoffmann
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 19:00:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-09 13:37:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony