ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
na dzień 29 grudnia 2022r. na godz. 14.00
 
Miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.         Zatwierdzenie porządku obrad.
4.         Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
5.         Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.         Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7.         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krzeszyce za rok szkolny 2021/2022.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/140/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2017 – 2027.
10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na lata 2022-2025 poprzez dodanie punktu VII.
11.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie KARKOSZÓW.
12.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej.
13.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg.
14.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
15.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2023 rok
16.       Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023.
17.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2023-2035.
18.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
19.       Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
20.       Zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący
                                                                                 Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                                    /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada gminy Krzeszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 12:06:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 12:06:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 12:06:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXIX sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
 
na dzień 08 listopada 2022r. na godz. 15.00
 
Miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pługu komunalnego składanego i kosiarki bijakowej tylno-bocznej przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
 10. Zakończenie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada gminy Krzeszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 09:46:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 09:46:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 09:47:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Rajchert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-26 09:40:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-26 09:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26 09:53:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
 
na dzień 27 września 2022r. na godz. 15.00
 
Miejsce: Klub „Senior+” (budynek Szkoły Podstawowej ul. Skwierzyńska 4 w Krzeszycach).
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wręczenie wyróżnień „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych”.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/210/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/11 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
 12. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Żmijak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 15:02:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 15:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 15:02:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
 
na dzień 22 sierpnia 2022r. na godz. 16.00
 
Miejsce: Klub „Senior+” (budynek Szkoły Podstawowej ul. Skwierzyńska 4 w Krzeszycach).
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krzemów-Łukomin-Graby.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzeszyce na rok szkolny 2022/2023 w przypadku zwrotu rodzicom kosztów przewozu we własnym zakresie dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Krzeszyce porozumienia terytorialnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE”.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
18.    Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
19.    Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
                                                                             /-/Andrzej Żmijak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Żmijak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 08:48:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 08:48:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16 08:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o debacie na temat stanu gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krzeszyce, 03.06.2022r.
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Krzeszyce przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2021 rok.
Raport zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Krzeszyce www.krzeszyce.pl oraz jest dostępny w Biurze Rady Gminy Krzeszyce (pok. 21 Urzędu Gminy ul. Skwierzyńska 16).
 
Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Druk zgłoszenia zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Krzeszyce www.krzeszyce.pl oraz jest dostępny w Biurze Rady Gminy Krzeszyce (pok. 21 Urzędu Gminy ul. Skwierzyńska 16).
 
Sesja Rady Gminy Krzeszyce, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Krzeszyce za 2021r. odbędzie się 13 czerwca 2022r. – w związku z powyższym zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2022r. do godz. 15.00 w pok. 21 Urzędu Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16.
 
Przewodniczący
   Rady Gminy Krzeszyce
       /-/ Andrzej Żmijak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-03 14:51:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-03 14:52:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 14:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
na dzień 13 czerwca 2022r. na godz. 15.00
Miejsce: sala na Grabach
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr VII/36/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce oraz uchwałę Rady Gminy Krzeszyce Nr XXXII/170/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/145/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia tego handlu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/171/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Sulęcińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
 13. Debata nad raportem o stanie Gminy Krzeszyce w roku 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
 15. Sprawozdanie Wójta  z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2021r.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2021r.
 17. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2021r.
 18. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
 21. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-03 14:45:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Dudkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-03 14:46:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Dudkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 14:46:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

O B W I E S Z C Z E N I E

 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
na dzień 27 kwietnia 2022r. na godz. 13.00
Miejsce: sala na Grabach
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Odznaczenie pracowników Urzędu Gminy Krzeszyce przez Wojewodę Lubuskiego medalami za długoletnią służbę.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2021r.
 9. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2021 roku.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2022-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022-2035.
 19. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Gminy Krzeszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-20 20:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-20 20:28:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20 20:28:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Krzeszyce

Obwieszczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
na dzień 11 marca 2022r. na godz. 13.00
Miejsce: remiza OSP ul. Skwierzyńska 21A w Krzeszycach
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o bieżących problemach i zadaniach gospodarki leśnej Nadleśnictwa Lubniewice.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.
 9. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Krzeszyce w sprawie poparcia uruchomienia oddziału kardiochirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
 10. Sprawozdania z prac komisji Rady Gminy Krzeszyce za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na lata 2022-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzeszyce w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.
 18. Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/81/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia diet sołtysom.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2022r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Krzemów-Łukomin-Graby, Rudna i Krzeszyce.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Muszkowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2022r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022-2035.
 26. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                                        Rady Gminy Krzeszyce  
       /-/Andrzej Żmijak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Gminy Krzeszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-04 21:59:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-04 22:01:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04 22:02:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Krzeszyce

Obwieszczenie

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji        
 
na dzień 30 grudnia 2021r. na godz. 13.00
 
Miejsce: sala na Grabach
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2021r.
 14. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Gminy Krzeszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 09:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-04 22:01:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04 22:01:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji