ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-08
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od m. Świętojańsko do skrzyżowania z drogą krajową nr 24
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-15
Zakres przedmiotowy
" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 44/2,47,48/2 w obrębie Piskorzno, Gmina Krzeszyce"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-30
Zakres przedmiotowy
Scalanie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym we wsi Czartów, Dzierżązna, Malta
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-05-05
Zakres przedmiotowy
„Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym we wsi Czartów, Dzierżązna, Malta
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-13
Zakres przedmiotowy
Budowa zakładu produkcji olejów i karbonizatu"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-13
Zakres przedmiotowy
"Budowa farmy fotowoltaicznej 0 mocy do 2 MW składającej się z dw6ch instalacji do IMW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-14
Zakres przedmiotowy
wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód Krepiny działka nr 374/2
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-02
Zakres przedmiotowy
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Muszkowo
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-30
Zakres przedmiotowy
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 386/2 w miejscowości Krępiny
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-26
Zakres przedmiotowy
realizacja punktu skupu złomu ul. Gorzowska 2, 66-435 Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji