ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-26
Zakres przedmiotowy
w sprawie zmiany zakresu decyzji MŁ.6220.01.12.17
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-25
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej Dębokierz
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-23
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej Studzionka
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-20
Zakres przedmiotowy
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą" Przebudowa drogi gminnej w m. Muszkowo"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-15
Zakres przedmiotowy
budowa zakładu produkcji materiałów paszowych z biomasy
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-08
Zakres przedmiotowy
ciśnieniowe nawadnianie gruntów rolnych na działkach w obrębie Krępiny i Zaszczytowo
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-07
Zakres przedmiotowy
ciśnieniowe nawadnianie gruntów rolnych działki obręb Krępiny
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-26
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce nr 138 obręb Muszkowo
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-12
Zakres przedmiotowy
wydanie decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji~ przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Stołecznych "Zaszczytowo I" oraz "Zaszczytowo II" wraz infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce nr 42
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
zmiana decyzji dot. inwestycji Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji