ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-25
Zakres przedmiotowy
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-10
Zakres przedmiotowy
środowiskowe uwarunkowania bez przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1279F Kołczyn-Brzozowa" na srodowisko
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-06
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1279F Kołczyn-Brzozowa"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1279F Kołczyn-Brzozowa"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-22
Zakres przedmiotowy
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 31659 Krzeszyce 2, realizowanego w miejscowości Krzeszyce, na działce dz. nr 790/1 i dz. nr 788/5.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-18
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Krzeszyce PV I” o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Krzeszyce”
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-12
Zakres przedmiotowy
w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krzeszyce PV II” o mocy 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Krzeszyce”.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-10-08
Zakres przedmiotowy
w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu do magazynowania, porcjowania, pakowania, dystrybucji i sprzedaży hurtowej produktów mięsnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karkoszów, dz. nr 174/7
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu do magazynowania
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-07-05
Zakres przedmiotowy
Budowa budynku chlewni dla 96 sztuk macior wraz z niezbędną infrastrukturą (zbiornik gnojowicy z przepompownią, silosy zbożowe) zlokalizowanej na dziatkach nr 460/2 obręb Krępiny.

Nawigacja między stronami listy informacji