ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2023r.
Nr aktu prawnego
XLII/258/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce stanowiącej drogę wewnętrzną
Nr aktu prawnego
XLII/257/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XLII/256/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie rzeki Postomii oraz dla terenu położonego w rejonie ul. Sulęcińskiej w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XLII/255/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutów sołectw
Nr aktu prawnego
XLI/254/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci we własnym zakresie
Nr aktu prawnego
XLI/253/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2023r.
Nr aktu prawnego
XLI/252/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce stanowiącej drogę wewnętrzną
Nr aktu prawnego
XLI/251/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XLI/250/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krzeszyce na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XLI/249/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji