ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
108/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
105/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 98/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
98/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krzeszyce za usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/84/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXX/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXX/153/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji