ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/12 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
32/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
6B/2022/OŚW
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
108/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
105/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Krzeszyce uprawnień do ustalania wysokości cen i stawek opłat za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXI/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXI/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Maszków, Łąków i Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/159/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji