ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/179/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/177/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/176/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
114/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2021r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXII/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXII/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022 – 2035
Nr aktu prawnego
XXXII/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/171/2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji