ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce ze zmianami
Nr aktu prawnego
XXXII/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXII/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXI/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXXI/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXI/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
112/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Przebudowa ul. Dworcowej i ul. Parkowej w Krzeszycach oraz drogi gminnej w Krasnołęgu"
Nr aktu prawnego
107/2021/OB
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/15 i udział do 2/40 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo
Nr aktu prawnego
111/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
103/2021/SK
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji