ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2021 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/142/2021 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/141/2021 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXVIII/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/140/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXVIII/140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/139/2021 w sprawie zmiany budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/138/2021 w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/137/2021 w sprawie zmiany budżetu 2021r.
Nr aktu prawnego
XXVII/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/136/2021 w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie chodnika zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w ramach przebudowy parkingu w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVI/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/135/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/134/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
XXVI/134/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji