ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXXIX/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIX/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pługu komunalnego składanego i kosiarki bijakowej tylno-bocznej przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXIX/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/224/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji