ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 7/2020/FP w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert konkursu na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2020 roku
Nr aktu prawnego
7/2020/FP
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 11/2020/WG w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji gminy w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
11/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 9/2020/Ośw. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
9/2020/Ośw.
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 6/2020/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 5/2020/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/7 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
5/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 120/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
120/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/68/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/74/2020 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVI/74/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/73/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/73/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/72/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/72/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji