ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXVI/211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg
Nr aktu prawnego
XXXVI/210/2022
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów
Nr aktu prawnego
XXXVI/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXV/206/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXV/205/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszków
Nr aktu prawnego
XXXV/204/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/171/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji