ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Krzeszyce oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXIII/183/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/182/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzeszyce w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXXIII/181/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIII/180/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/179/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/178/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/177/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzeszyce na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/176/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
114/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2021r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXII/175/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji