ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
Sesja Rady Gminy Krzeszyce na dzień 07 sierpnia 2020r. na godz. 15.30
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie o Zwołaniu Rady Gminy
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
"Budowa linii 400 kV Baczyna -Plewiska".
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie z dnia 29.07.2020r.
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/93/2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIX/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/92/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
Nr aktu prawnego
XIX/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/91/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XIX/91/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/90/2020 w sprawie zmiany budżetu 2020r.
Nr aktu prawnego
XIX/90/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 443/8 stanowiącej własność Gminy Krzeszyce położonej w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIX/89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIX/88/2020 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Nr aktu prawnego
XIX/88/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/87/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVIII/87/2020
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2020-06-03
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/86/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XVIII/86/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji