ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Krzeszyce na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty herb Gminy Krzeszyce dla Zasłużonych"
Nr aktu prawnego
XXXIV/195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY KRZESZYCE"
Nr aktu prawnego
XXXIV/194/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2022 – 2027
Nr aktu prawnego
XXXIV/193/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowozachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIV/192/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji