ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 107/2020/WG w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/2020/WG z dnia 04.05.2020 r. w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
107/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 44/2020/WG w sprawie powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
44/2020/WG
Status
Uchylony
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-18
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
Sesja Rady Gminy Krzeszyce na dzień 23 września 2020r. na godz. 15.00
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie o Zwołaniu nadzwyczajnej Rady Gminy
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/100/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XX/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/99/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Nr aktu prawnego
XX/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/98/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XX/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/97/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzeszyce na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XX/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/96/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XX/96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/95/2020 w sprawie zmiany budżetu 2020r.
Nr aktu prawnego
XX/95/2020
Status
Zmieniony
Lp: 50
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XX/94/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2020 - 2035
Nr aktu prawnego
XX/94/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji