ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 103/2020/GN w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
103/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 102/2020/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Studzionka.
Nr aktu prawnego
102/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 101/2020/Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
101/2020/Wójta Gminy Krzeszyce
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 99/2020/WG w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
99/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 98/2020/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
98/2020/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 95/2020/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 949/8 i udział do 1/12 części działki 949/13 położonych w obrębie Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
95/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 94/2020/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
94/2020/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 93/2020/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Studzionka.
Nr aktu prawnego
93/2020/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 92/2020/FP w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Dostawa fabrycznie nowej koparko — ładowarki na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”.
Nr aktu prawnego
92/2020/FP
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 91/2020/WG w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
91/2020/WG
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji