ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 23/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
23/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 22A/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
22A/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 21/2021/SK w sprawie zmiany budżetu 2020 r.
Nr aktu prawnego
21/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 18/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
18/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 17/2021/GN w sprawie zamiany działek położonych w Karkoszowie z ENEA Operator Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
17/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 16/2021/FP w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach następujących środków trwałych.
Nr aktu prawnego
16/2021/FP
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 15/2021/FP w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach następujących środków trwałych.
Nr aktu prawnego
15/2021/FP
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 13/2021/WG w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu reprezentantów ds. wyboru dostawcy Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Nr aktu prawnego
13/2021/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 11/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
11/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 12/2021/WG w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Krzeszycach.
Nr aktu prawnego
12/2021/WG
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji