ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 61/2021SK w sprawie zmiany budżetu 2021 r..
Nr aktu prawnego
61/2021SK
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 64/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
64/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 63/2021/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07 lipca 2021 r.
Nr aktu prawnego
63/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 62/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działeki 218/12, 218/13, 218/14 położonych w obrębie Maszków oraz udział 3/30 we współwłasności działki 218/16 położonej w obrębie Maszków.
Nr aktu prawnego
62/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 60A/2021/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
60A/2021/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 59/2021/GN w sprawie odstąpienia przez Gminę Krzeszyce od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 564/14 i udział do 1/20 części działki 564/20 położonych w obrębie Muszkowo.
Nr aktu prawnego
59/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 58/2021/ZW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.
Nr aktu prawnego
58/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 57/2021/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Nr aktu prawnego
57/2021/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 56/2021/ZW w sprawie ustanowienia Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
56/2021/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzanie Wójta Gminy Krzeszyce z nr 55/2021/ZW w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
55/2021/ZW
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji