ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzeszyce na rok szkolny 2022/2023 w przypadku zwrotu rodzicom kosztów przewozu we własnym zakresie dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XXXVI/215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krzemów-Łukomin-Graby
Nr aktu prawnego
XXXVI/214/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/213/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty i sprzedaży bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/212/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXVI/211/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasnołęg
Nr aktu prawnego
XXXVI/210/2022
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszyce dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Karkoszów
Nr aktu prawnego
XXXVI/209/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXV/208/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXV/207/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXV/206/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji