ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Azbest - 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15.11.2021r. została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzeszyce w 2021roku" pomiędzy Gminą Krzeszyce, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 14:11:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 14:13:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 14:13:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 28.10.2021r. Szczegóły konsultacji znajdują się w załączonym zarządzeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 14:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 14:48:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05 15:30:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Prusinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-23 11:57:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-23 11:59:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23 11:59:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszyce dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
Wójta Gminy   Krzeszyce
dotyczące dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
 
          Wójt Gminy Krzeszyce  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszyce  w 2021r. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Dotacja jest przeznaczona na usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na  terenie  gminy bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez  Urząd w drodze przetargu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie realizacji zadania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości.
Zadanie będzie realizowane w ramach gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzeszyce.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w okresie do końca lipca 2021r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2021r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy).
Niezbędne Załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
a)     Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej  uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b)     Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem.                                 
1.Wniosek o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest.
2.Informacja o wyrobach zawierających azbest,
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
 a)     formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub
b)   formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). 
c)      oświadczenie o pomocy de minimis.                                                                        
W przypadku wątpliwości Wójt Gminy Krzeszyce może zwrócić się   do wnioskującego o złożenie uzupełnień do wniosku lub przedłożenia dodatkowych  informacji.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.                                                              
Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce pok. nr.5 lub pod  nr tel. 95 7573161 wew.26
W załączeniu:                                                                                                                              
1.Wniosek o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest                                     
2.Informacja o wyrobach zawierających azbest                                                                           
3.Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis                                                                 
4.Oświadczenie o pomocy publicznej
5.Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
 
                                                                                               Wójt  Gminy Krzeszyce
                                                                                                (-) Stanisław Peczkajtis 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-17 09:28:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-17 09:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-17 10:26:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-30 15:21:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-30 15:22:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30 15:22:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Prusinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 13:38:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-03 13:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03 14:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Prusinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 15:15:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 15:16:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 15:16:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Skorniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 09:13:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dziubczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 09:14:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dziubczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 09:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca szczepień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce informuje, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 powołał z ramienia gminy  na koordynatora  do spraw szczepień  Panią Ewelinę Banicką-Buksa –  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krzeszycach
Uruchomiono również dla mieszkańców naszej gminy – telefon informacyjny punktu potrzeb transportowych nr 957573161 wew. 22 oraz 691 724 180 pod którym można uzyskać informację o transporcie dla osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punków szczepień przeciwko COVID-19. Telefon czynny jest w dni robocze w godzinach 10.00 do 12.00.
Osoby które otrzymały wiadomość sms z informacją o terminie szczepienia mogą wcześniej odebrać z przychodni lekarza rodzinnego w Krzeszycach ankietę dotyczącą szczepienia i wypełnić ją w domu a następnie przynieść do przychodni w dniu szczepienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Banicka-Buksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 12:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 12:01:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 12:01:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Prusinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-14 15:26:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-14 15:27:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14 15:27:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji