ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Tybiszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 13:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-18 13:28:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22 10:21:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności cyfrowej
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-11
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-12
Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Król
E-mail:
Telefon: +48 95 7335 932.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub na e-mail:
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 7335 500
Faks: +48 95 7355 670
E-mail:
Strona internetowa: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ma swoje siedziby w 8 lokalizacjach, Siedziba główna jest zlokalizowana przy ul. Sikorskiego 4.
ul. Sikorskiego 4:
- w pobliżu budynku znajduje się przystanek tramwajowy, a w niewielkiej odległości przystanki autobusowe,
- główne wejście do budynku jest oznaczone oraz znajduje się informacja o dojściu do windy,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe , w tym dla osób niepełnosprawnych,
- dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku jest zapewniony,
- w budynku jest winda – dostępna od strony parkingu wewnętrznego,
- wewnątrz budynku znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ul. Teatralna 26:
- główne wejście do budynku jest oznaczone,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ,
- dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku jest zapewniony,
- w budynku jest winda,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ul. Myśliborska 34:
- główne wejście do budynku jest oznaczone,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ,
- dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku jest zapewniony,
- w budynku jest winda,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ul. Kazimierza Wielkiego 1:
- główne wejście do budynku jest oznaczone,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe,
- w budynku jest winda,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ul. Jagiellończyka 10:
- główne wejście do budynku jest oznaczone,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe,
- na schodach przy wejściu do budynku znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych,
- dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku jest zapewniona (pomieszczenia znajdują się na parterze),
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
ul. Walczaka 25:
- główne wejście do budynku jest oznaczone,
- przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku jest zapewniony,
- wewnątrz budynku znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (w sposób wizualnyi dotykowy lub głosowy), są natomiast tablice informacyjne,
- zapewniona jest bezpieczna ewakuacja wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.
Lokalizacje przy ul. Łokietka 22, ul. Sikorskiego 5 nie spełniają wymogów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Są to stare budynki bez wind, nie zapewniające wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków (nie ma możliwości zmian architektonicznych).
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu TUTAJ. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Król
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 15:24:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 15:30:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-12 14:56:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »