ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.73.2020.AR]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 249.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 408.9 KiB)
 • Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.3 MiB)
 • TER-Załącznik do Formularza oferty (XLSX, 26.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 90.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.74.2020.MA]
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt umowy z załącznikami (PDF, 12.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 357.1 KiB)