ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługa nasadzenia i pielęgnacji drzew i roślin ozdobnych na terenie zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.9.2021.BD]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Geodezyjne podziały nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski [BZP.271.10.2021.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.3 KiB)
 • SWZ z załącznikami (PDF, 7.8 MiB)
 • rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 217.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek [BZP.271.7.2021.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 392.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Podział nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.Geodezyjne wydzielenie pasów drogowych [BZP.271.4.2021.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 8.1 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z wskazanych nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp., w okresie od dnia podpisania umowy (planowany termin 03.03.2021 r.) do 30.06.2024 r.[BZP.271.3.2021.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 419.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 291.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbiorui zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp., w tym wyposażenie ich w pojemniki i/lub kontenery oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w okresie od 01.03.2021r. do 30.06.2024r. [BZP.271.2.2021.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 292.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 153 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.1.2021.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 198.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej [BZP.271.89.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 451.7 KiB)
 • SIWZ cz.I-Instrukcja z załącznikami (ZIP, 10.8 MiB)
 • SIWZ cz.II- dokumentacja techniczna (ZIP, 15.3 MiB)
 • SIWZ cz.III- Projekty Umów (ZIP, 7.3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 155.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201.4 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 201.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 335 KiB)
 • zam.2 -zm. dokumentacji technicznej (ZIP, 226 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz.1 (PDF, 228.9 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam. nr 2 (PDF, 235.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna- Cz.II (ZIP, 362.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna- Cz.I (ZIP, 5.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna- Cz.III (ZIP, 147.7 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 16.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 405.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 288 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 236.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (3) (ZIP, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.01.20201 r) (PDF, 241.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.01.2021) (PDF, 198.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (27.01.2021) (PDF, 165.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 202.5 KiB)
 • Modyfikacja zapisów SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (4) (ZIP, 657 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.02.2020) (PDF, 239.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 473.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz [BZP.271.91.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.4 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 8.2 MiB)
 • Projekt umowy (ZIP, 3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 388.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.6 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 195.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji