ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usunięcie wybranych drzew z terenów zieleni miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.58.2020.BD]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 728.3 KiB)
 • Część I SIWZ- instrukcja dla wykonawców (PDF, 2.4 MiB)
 • Część II SIWZ- projektu umowy (PDF, 1.4 MiB)
 • Część III SIWZ - zakres zamówienia (PDF, 5.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 104.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 197.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót modernizacyjnych w budynkach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. BZP.271.54.2020.AN
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 56.7 KiB)
 • Zadanie nr 1 - Dokumentacja, TER, Projekt umowy (ZIP, 8.3 MiB)
 • Zadanie nr 2 - Dokumentacja, TER, Projekt umowy (ZIP, 2.6 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 47.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 82.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń Policji na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.53.2020.AR]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 114.1 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 16.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 219.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” oraz zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.” oraz Parku im. Mikołaja Kopernika w ramach zadania „Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.51.2020.NP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.5 KiB)
 • Część II SIWZ- Umowa (ZIP, 4.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna [Zamówienie Częściowe nr 2] (ZIP, 6.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna [Zamównienie Częściowe 1] (ZIP, 189.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna cz.2 [Zamówienie Częściowe 1] (ZIP, 22.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 111.3 KiB)
 • Odpowiedz na pytanie (PDF, 364.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (28.08.2020 r.) (ZIP, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 241.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (03.09.2020) (ZIP, 15.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.09.2020 r.) (PDF, 239.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (10.09.2020 r.) (PDF, 239.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 361.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.49.2020.AN]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 780.3 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ (DOCX, 24.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 6 MiB)
 • TER (XLS, 52 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót (PDF, 373.1 KiB)
 • Zasady zabezpieczenia zieleni (PDF, 1.2 MiB)
 • Procedura gospodarowania materiałami z rozbiórki (PDF, 303.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 659.4 KiB)
 • Karta gwarancyjna (DOC, 60 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 2.7 MiB)
 • Aneks do projektu wykonawczego (PDF, 49.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 49.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie i realizacja kursów e-learningowychoraz usługi tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. [BZP.271.52.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 412.6 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 16 MiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 391.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 200.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 172.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. [BZP.271.50.2020.MA]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. MALUCH+ 2020 moduł 1[BZP.271.48.2020.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 818.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 3.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, TER, projekt umowy (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 26.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 164 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 302.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi. [BZP.271.47.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 60.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.3 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 190.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 [BZP.271.45.2020.AN]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 945.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.1 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 766.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 29 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 39 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji