ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 52549
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 81110
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 61754
Materiały na sesję 39198
Projekty uchwał 45923
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 17218
Skład Rady Miasta 40926
Terminy sesji Rady Miasta 20961
Dyżury radnych 18614
Komisje 23878
Komisja Rewizyjna 1910
Skład 1132
Roczny plan pracy 1578
Bieżące posiedzenia 1259
Głosowania 989
Komisja Budżetu i Finansów 2150
Skład 1150
Roczny plan pracy 983
Bieżące posiedzenia 5383
Głosowania 2138
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2235
Skład 1589
Roczny plan pracy 900
Bieżące posiedzenia 5128
Głosowania 2628
Komisja Oświaty i Wychowania 2110
Skład 1314
Roczny plan pracy 820
Bieżące posiedzenia 4609
Głosowania 1693
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2021
Skład 1553
Roczny plan pracy 974
Bieżące posiedzenia 4126
Głosowania 1393
Komisja Spraw Społecznych 2279
Skład 1448
Roczny plan pracy 1117
Bieżące posiedzenia 4412
Głosowania 1190
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2412
Skład 659
Roczny plan pracy 1176
Bieżące posiedzenia 1225
Głosowania 998
Protokoły z sesji Rady Miasta 15416
Głosowania z sesji Rady Miasta 5388
2020 rok 134
2019 rok 150
2018 rok 121
Protokoły Komisji Rewizyjnej 10649
Interpelacje i zapytania 43187
2020 rok 1071
2019 rok 6287
2018 rok 495
Stanowiska Rady Miasta 8869
Zadania Rady Miasta 6843
Plan pracy Rady Miasta 8161
Uchwały Rady Miasta 15598
Statut Miasta 9994
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 252995
Władze Miasta 51371
Regulamin organizacyjny 30641
Struktura organizacyjna 126101
Prezydent Miasta 8163
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 4162
Wydział Promocji i Informacji 9685
Stanowisko ds. BHP 2302
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 825
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 4722
Biuro Prezydenta Miasta 2688
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 8640
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 32156
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7734
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 3443
Wydział Dróg 10613
Wydział Inwestycji 4612
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 7266
Architekt Miejski 1930
Wydział Urbanistyki i Architektury 27607
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 26279
Wydział Geodezji i Katastru 24139
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 24039
Wydział Komunikacji 28565
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 7317
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 922
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7636
Wydział Edukacji 36545
Wydział Kultury 1286
Wydział Sportu 986
Wydział Spraw Obywatelskich 41738
Wydział Spraw Społecznych 31814
Sekretarz Miasta 7142
Urząd Stanu Cywilnego 6368
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 175
Straż Miejska 7587
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 193
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 5674
Wydział Administracyjny 5023
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 5170
Wydział Organizacyjny 5084
Biuro Zamówień Publicznych 455
Skarbnik Miasta 4752
Wydział Budżetu i Rachunkowości 7231
Wydział Podatków i Opłat 19716
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7591
Kontrole 10188
Audyty wewnętrzne 12300
Kontrole wewnętrzne 36093
Kontrole zewnętrzne 1795
Kontrole zarządcze 1048
Budżet i finanse 51964
Budżet obywatelski 25740
Budżet obywatelski 2015 192
Podatki i opłaty lokalne 22926
Podatek od nieruchomości 42025
Podatek od środków transportowych 14330
Podatek rolny 9347
Podatek leśny 3661
Opłata od posiadania psów 8017
Opłata targowa 3615
Opłata skarbowa 7992
Zaświadczenia 6885
Interpretacje indywidualne 3127
Druki do pobrania 67757
Majątek Miasta 10863
Rachunki bankowe 45201
Opłata skarbowa 36810
Uchwała budżetowa i WPF 30940
Sprawozdania z wykonania budżetu 8186
2013 rok 3841
2014 rok 5364
2015 rok 4102
2016 rok 3809
2017 rok 2319
2018 rok 2358
2019 rok 1059
2020 rok 71
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6479
2013 rok 6587
2014 rok 11082
2015 rok 9516
2016 rok 6090
2017 rok 5905
2018 rok 3565
2019 rok 1427
2020 rok 42
Sprawozdania finansowe 5564
2010 rok 1476
2011 rok 775
2012 rok 847
2013 rok 2219
2014 rok 2333
2015 rok 1853
2016 rok 1504
2017 rok 1264
2018 rok 892
2019 rok 265
2020 rok 64
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3832
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2671
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3137
Opinia o prognozie długu 2645
Opinia o projekcie WPF 2206
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2599
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2380
Ulgi i pomoc publiczna 10814
Oświadczenia majątkowe 889710
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 128171
Rodzaje spraw 1072233
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 2492
Zamówienia publiczne 816872
Aktualne 169839
W toku 181056
Wyniki 181199
Archiwalne 116753
Wyniki innych postępowań 69212
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13237
Oferty pracy 895738
Aktualne 197341
W toku 298868
Wyniki 366545
Jednostki Miasta 40858
Jednostki budżetowe 15044
Zakłady budżetowe 8786
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3649
Spółki i fundacje 17035
Wykaz spółek i fundacji 21847
Słowianka 1970
Inneko 2690
PWiK 2141
GRH 2311
GTBS 2157
MZK 1868
LFZCG 1795
KSSSE 2014
GOT-PNP 2196
Sprawozdanie z działalności 4217
Informacje uzupełniające 1487
Zagospodarowanie przestrzenne 145279
Rewitalizacja Miasta 33834
Komitety Rewitalizacji 413
Gospodarka nieruchomościami 557400
Przetargi | Rokowania | Licytacje 134925
Regulamin Przetargu 315
Regulamin Rokowań 89
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 126249
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 7600
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 13154
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 5538
Tania działka budowlana 24873
Zamówienia do 30 000 Euro 238490
Wyniki 41414
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 28443
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 137129
Inne ogłoszenia 430469
Konkursy 96398
Wyniki konkursów 34889
Sprawy spadkowe 4358
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 52058
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 916955
Monitor Miasta 15839
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 23003
Aktualności 15518
Program Współpracy 4958
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3428
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 96507
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 34261
Tryb uproszczony 24474
Oferty i sprawozdania 19422
Konsultacje 5341
GRDPP 14958
Bank Danych o NGO 2054
Kontakt 3715
Wybory 65707
Referenda 5335
Ławnicy 21242
Zgromadzenia 31888
Petycje 39804
Zbiorcze informacje o petycjach 971
Ochrona danych osobowych 3222
Inspektor Ochrony Danych 791
Ogólna klauzula informacyjna 7153
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2729
Lokalizacja kamer monitoringu 1735
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 829
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 810
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 375
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Wykaz rzeczy znalezionych 1144
Dostęp do informacji publicznej 20049
Podstawa prawna 1875
Zasady udostępniania informacji publicznej 3038
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3010
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1626
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 23937
2016 rok 8156
2017 rok 8570
2018 rok 5429
2019 rok 4323
2020 rok 746
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 6821
Podstawowa kwota dotacji 6121
Dane o liczbie uczniów 2514
Rada Seniorów 2618
Nabór i skład rady 842
Prezydium rady 541
Plan pracy rady 1033
Uchwały 792
Statut 540
Regulamin pracy rady 386
Sprawozdania 440
Ogłoszenia dla seniorów 855
Kontakt 663
Młodzieżowa Rada Miasta 768
Kontakt 322
Uchwały 251
Ogłoszenia 945
Raport o stanie Miasta 1476
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 603

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 831872
Mapa serwisu 6868
Statystyki 5548
Kanały RSS 3864
« powrót do poprzedniej strony