ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 52661
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 81208
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 61917
Materiały na sesję 39682
Projekty uchwał 46132
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 17260
Skład Rady Miasta 41033
Terminy sesji Rady Miasta 21004
Dyżury radnych 18693
Komisje 23980
Komisja Rewizyjna 1916
Skład 1139
Roczny plan pracy 1583
Bieżące posiedzenia 1265
Głosowania 995
Komisja Budżetu i Finansów 2155
Skład 1153
Roczny plan pracy 988
Bieżące posiedzenia 5397
Głosowania 2141
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2239
Skład 1592
Roczny plan pracy 911
Bieżące posiedzenia 5147
Głosowania 2635
Komisja Oświaty i Wychowania 2117
Skład 1321
Roczny plan pracy 824
Bieżące posiedzenia 4627
Głosowania 1697
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2028
Skład 1554
Roczny plan pracy 988
Bieżące posiedzenia 4142
Głosowania 1399
Komisja Spraw Społecznych 2289
Skład 1452
Roczny plan pracy 1125
Bieżące posiedzenia 4438
Głosowania 1198
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2422
Skład 663
Roczny plan pracy 1181
Bieżące posiedzenia 1226
Głosowania 1005
Protokoły z sesji Rady Miasta 15604
Głosowania z sesji Rady Miasta 5419
2020 rok 139
2019 rok 154
2018 rok 122
Protokoły Komisji Rewizyjnej 10673
Interpelacje i zapytania 43536
2020 rok 1134
2019 rok 6389
2018 rok 502
Stanowiska Rady Miasta 8924
Zadania Rady Miasta 6882
Plan pracy Rady Miasta 8189
Uchwały Rady Miasta 15634
Statut Miasta 10014
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 253574
Władze Miasta 51433
Regulamin organizacyjny 30699
Struktura organizacyjna 126317
Prezydent Miasta 8182
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 4172
Wydział Promocji i Informacji 9698
Stanowisko ds. BHP 2303
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 840
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 4738
Biuro Prezydenta Miasta 2712
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 8668
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 32238
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7770
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 3452
Wydział Dróg 10688
Wydział Inwestycji 4640
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 7288
Architekt Miejski 1951
Wydział Urbanistyki i Architektury 27708
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 26386
Wydział Geodezji i Katastru 24217
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 24126
Wydział Komunikacji 28703
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 7335
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 967
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7648
Wydział Edukacji 36616
Wydział Kultury 1300
Wydział Sportu 1004
Wydział Spraw Obywatelskich 41867
Wydział Spraw Społecznych 31901
Sekretarz Miasta 7157
Urząd Stanu Cywilnego 6399
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 178
Straż Miejska 7616
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 197
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 5697
Wydział Administracyjny 5037
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 5198
Wydział Organizacyjny 5107
Biuro Zamówień Publicznych 459
Skarbnik Miasta 4766
Wydział Budżetu i Rachunkowości 7245
Wydział Podatków i Opłat 19885
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7601
Kontrole 10206
Audyty wewnętrzne 12338
Kontrole wewnętrzne 36494
Kontrole zewnętrzne 1815
Kontrole zarządcze 1061
Budżet i finanse 52103
Budżet obywatelski 25763
Budżet obywatelski 2015 196
Podatki i opłaty lokalne 23017
Podatek od nieruchomości 42208
Podatek od środków transportowych 14377
Podatek rolny 9375
Podatek leśny 3671
Opłata od posiadania psów 8043
Opłata targowa 3629
Opłata skarbowa 8057
Zaświadczenia 6922
Interpretacje indywidualne 3136
Druki do pobrania 68145
Majątek Miasta 10908
Rachunki bankowe 45410
Opłata skarbowa 37073
Uchwała budżetowa i WPF 31073
Sprawozdania z wykonania budżetu 8220
2013 rok 3845
2014 rok 5382
2015 rok 4129
2016 rok 3822
2017 rok 2329
2018 rok 2382
2019 rok 1085
2020 rok 76
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6503
2013 rok 6608
2014 rok 11145
2015 rok 9569
2016 rok 6123
2017 rok 5950
2018 rok 3608
2019 rok 1446
2020 rok 45
Sprawozdania finansowe 5587
2010 rok 1485
2011 rok 779
2012 rok 854
2013 rok 2222
2014 rok 2344
2015 rok 1862
2016 rok 1511
2017 rok 1268
2018 rok 901
2019 rok 272
2020 rok 67
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3844
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2686
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3170
Opinia o prognozie długu 2665
Opinia o projekcie WPF 2219
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2603
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2389
Ulgi i pomoc publiczna 10888
Oświadczenia majątkowe 894490
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 128912
Rodzaje spraw 1078108
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 2574
Zamówienia publiczne 819837
Aktualne 171041
W toku 183037
Wyniki 182346
Archiwalne 117947
Wyniki innych postępowań 70408
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13341
Oferty pracy 897616
Aktualne 197641
W toku 299351
Wyniki 368236
Jednostki Miasta 40936
Jednostki budżetowe 15101
Zakłady budżetowe 8797
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3659
Spółki i fundacje 17065
Wykaz spółek i fundacji 21897
Słowianka 1984
Inneko 2707
PWiK 2160
GRH 2320
GTBS 2177
MZK 1877
LFZCG 1806
KSSSE 2029
GOT-PNP 2203
Sprawozdanie z działalności 4232
Informacje uzupełniające 1498
Zagospodarowanie przestrzenne 145649
Rewitalizacja Miasta 33953
Komitety Rewitalizacji 415
Gospodarka nieruchomościami 558863
Przetargi | Rokowania | Licytacje 136183
Regulamin Przetargu 323
Regulamin Rokowań 94
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 126612
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 7618
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 13219
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 5562
Tania działka budowlana 24912
Zamówienia do 30 000 Euro 239796
Wyniki 41717
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 28565
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 137690
Inne ogłoszenia 432523
Konkursy 96577
Wyniki konkursów 34941
Sprawy spadkowe 4365
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 52460
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 925458
Monitor Miasta 15918
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 23071
Aktualności 15580
Program Współpracy 4989
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3441
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 96834
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 34407
Tryb uproszczony 24612
Oferty i sprawozdania 19678
Konsultacje 5365
GRDPP 15000
Bank Danych o NGO 2067
Kontakt 3722
Wybory 65819
Referenda 5344
Ławnicy 21272
Zgromadzenia 32006
Petycje 40120
Zbiorcze informacje o petycjach 986
Ochrona danych osobowych 3255
Inspektor Ochrony Danych 800
Ogólna klauzula informacyjna 7167
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2740
Lokalizacja kamer monitoringu 1745
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 839
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 817
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 379
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Wykaz rzeczy znalezionych 1145
Dostęp do informacji publicznej 20124
Podstawa prawna 1884
Zasady udostępniania informacji publicznej 3053
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3016
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1631
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 23965
2016 rok 8203
2017 rok 8575
2018 rok 5445
2019 rok 4340
2020 rok 788
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 6851
Podstawowa kwota dotacji 6205
Dane o liczbie uczniów 2534
Rada Seniorów 2634
Nabór i skład rady 849
Prezydium rady 549
Plan pracy rady 1046
Uchwały 801
Statut 545
Regulamin pracy rady 388
Sprawozdania 442
Ogłoszenia dla seniorów 859
Kontakt 669
Młodzieżowa Rada Miasta 783
Kontakt 327
Uchwały 257
Ogłoszenia 966
Raport o stanie Miasta 1498
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 644

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 836718
Mapa serwisu 6883
Statystyki 5563
Kanały RSS 3871
« powrót do poprzedniej strony