ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 53759
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 83511
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 66502
Materiały na sesję 42580
Projekty uchwał 50394
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 17856
Skład Rady Miasta 42846
Terminy sesji Rady Miasta 22206
Dyżury radnych 20051
Komisje 25088
Komisja Rewizyjna 2064
Skład 1257
Roczny plan pracy 1783
Bieżące posiedzenia 1443
Głosowania 1186
Komisja Budżetu i Finansów 2368
Skład 1323
Roczny plan pracy 1149
Bieżące posiedzenia 6286
Głosowania 2470
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2422
Skład 1800
Roczny plan pracy 1201
Bieżące posiedzenia 5894
Głosowania 2932
Komisja Oświaty i Wychowania 2261
Skład 1474
Roczny plan pracy 1030
Bieżące posiedzenia 5305
Głosowania 1950
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2235
Skład 1749
Roczny plan pracy 1244
Bieżące posiedzenia 4797
Głosowania 1732
Komisja Spraw Społecznych 2473
Skład 1606
Roczny plan pracy 1327
Bieżące posiedzenia 5165
Głosowania 1451
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2698
Skład 791
Roczny plan pracy 1235
Bieżące posiedzenia 1443
Głosowania 1450
Protokoły z sesji Rady Miasta 16702
Głosowania z sesji Rady Miasta 6037
2020 rok 613
2019 rok 464
2018 rok 267
Protokoły Komisji Rewizyjnej 11636
Interpelacje i zapytania 45957
2020 rok 2097
2019 rok 7196
2018 rok 638
Stanowiska Rady Miasta 9913
Zadania Rady Miasta 7376
Plan pracy Rady Miasta 8710
Uchwały Rady Miasta 16264
Statut Miasta 10599
Transmisje z Sesji Rady Miasta 549
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 261088
Władze Miasta 53043
Regulamin organizacyjny 31922
Struktura organizacyjna 129609
Prezydent Miasta 8619
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 4450
Wydział Promocji i Informacji 10364
Stanowisko ds. BHP 2532
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1078
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 5103
Biuro Prezydenta Miasta 3264
Biuro Ochrony Danych 23
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 9042
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 33245
Wydział Zarządzania Funduszami UE 8237
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 3745
Wydział Dróg 11982
Wydział Inwestycji 5102
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 7631
Architekt Miejski 2298
Wydział Urbanistyki i Architektury 29398
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 27699
Wydział Geodezji i Katastru 26002
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 25438
Wydział Komunikacji 30748
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 7942
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 1554
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7917
Wydział Edukacji 37770
Wydział Kultury 1778
Wydział Sportu 1261
Wydział Spraw Obywatelskich 44574
Wydział Spraw Społecznych 33271
Sekretarz Miasta 7399
Urząd Stanu Cywilnego 6871
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 329
Straż Miejska 8063
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 365
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6166
Wydział Administracyjny 5412
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 5595
Wydział Organizacyjny 5523
Biuro Zamówień Publicznych 621
Skarbnik Miasta 4986
Wydział Budżetu i Rachunkowości 7559
Wydział Podatków i Opłat 21218
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7967
Kontrole 10547
Audyty wewnętrzne 13172
Kontrole wewnętrzne 39247
Kontrole zewnętrzne 2051
Kontrole zarządcze 1216
Budżet i finanse 53584
Budżet obywatelski 26161
Budżet obywatelski 2015 239
Podatki i opłaty lokalne 23690
Podatek od nieruchomości 43904
Podatek od środków transportowych 15155
Podatek rolny 9761
Podatek leśny 3887
Opłata od posiadania psów 8376
Opłata targowa 3855
Opłata skarbowa 8870
Zaświadczenia 7528
Interpretacje indywidualne 3303
Druki do pobrania 72350
Majątek Miasta 11732
Rachunki bankowe 49016
Opłata skarbowa 40499
Uchwała budżetowa i WPF 32911
Sprawozdania z wykonania budżetu 8613
2013 rok 4001
2014 rok 5724
2015 rok 4423
2016 rok 4122
2017 rok 2546
2018 rok 2754
2019 rok 1563
2020 rok 206
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6830
2013 rok 6959
2014 rok 11698
2015 rok 10174
2016 rok 6751
2017 rok 6686
2018 rok 4359
2019 rok 2412
2020 rok 215
Sprawozdania finansowe 5880
2010 rok 1651
2011 rok 868
2012 rok 952
2013 rok 2299
2014 rok 2450
2015 rok 1983
2016 rok 1610
2017 rok 1362
2018 rok 1105
2019 rok 544
2020 rok 139
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3987
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2843
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3437
Opinia o prognozie długu 2847
Opinia o projekcie WPF 2389
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2808
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2562
Ulgi i pomoc publiczna 11971
Oświadczenia majątkowe 962919
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 137709
Rodzaje spraw 1181379
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 3105
Zamówienia publiczne 875796
Aktualne 188339
W toku 202348
Wyniki 204310
Archiwalne 134203
Wyniki innych postępowań 81568
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14728
Oferty pracy 924347
Aktualne 203881
W toku 312457
Wyniki 391574
Jednostki Miasta 41861
Jednostki budżetowe 15854
Zakłady budżetowe 9090
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 4127
Spółki i fundacje 17491
Wykaz spółek i fundacji 23243
Słowianka 2302
Inneko 3058
PWiK 2460
GRH 2591
GTBS 2580
MZK 2103
LFZCG 2013
KSSSE 2256
GOT-PNP 2471
Sprawozdanie z działalności 4458
Informacje uzupełniające 1566
Zagospodarowanie przestrzenne 151969
Rewitalizacja Miasta 35577
Komitety Rewitalizacji 760
Gospodarka nieruchomościami 588133
Przetargi | Rokowania | Licytacje 155540
Regulamin Przetargu 499
Regulamin Rokowań 141
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 135296
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 8297
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 13969
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 5993
Tania działka budowlana 26628
Zamówienia do 30 000 Euro 261613
Wyniki 47313
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 31166
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 148656
Inne ogłoszenia 459973
Konkursy 99442
Wyniki konkursów 35842
Sprawy spadkowe 4509
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 59497
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 484
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 1010150
Monitor Miasta 16979
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 23929
Aktualności 17395
Program Współpracy 5485
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3867
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 103616
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 38445
Tryb uproszczony 27297
Oferty i sprawozdania 22182
Konsultacje 5722
GRDPP 16155
Bank Danych o NGO 2360
Kontakt 3857
Wybory 74674
Referenda 5513
Ławnicy 21874
Zgromadzenia 36371
Petycje 44183
2020 rok 21
Zbiorcze informacje o petycjach 1461
Ochrona danych osobowych 3739
Inspektor Ochrony Danych 1041
Ogólna klauzula informacyjna 7692
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2981
Lokalizacja kamer monitoringu 2002
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1027
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1005
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 500
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Wykaz rzeczy znalezionych 1228
Dostęp do informacji publicznej 21115
Podstawa prawna 2086
Zasady udostępniania informacji publicznej 3373
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3252
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1771
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 25009
2016 rok 8940
2017 rok 9130
2018 rok 5767
2019 rok 4854
2020 rok 1592
Klauzula informacyjna 92
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 7328
Podstawowa kwota dotacji 7098
Dane o liczbie uczniów 2915
Rada Seniorów 2950
Nabór i skład rady 1022
Prezydium rady 706
Plan pracy rady 1203
Uchwały 964
Statut 629
Regulamin pracy rady 461
Sprawozdania 543
Ogłoszenia dla seniorów 1064
Kontakt 795
Młodzieżowa Rada Miasta 1093
Kontakt 458
Uchwały 397
Ogłoszenia 1279
Raport o stanie Miasta 2039
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 23
Kwalifikacja Wojskowa 1073
Nieodpłatna Pomoc Prawna 153
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 429
Edukacja prawna 76
Zapisy na porady 89
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 51

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 891861
Mapa serwisu 7102
Statystyki 5720
Kanały RSS 4025
« powrót do poprzedniej strony