ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 54657
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 85010
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 69307
Materiały na sesję 45435
Projekty uchwał 53613
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 18343
Skład Rady Miasta 44289
Terminy sesji Rady Miasta 23037
Dyżury radnych 20997
Komisje 26089
Komisja Rewizyjna 2174
Skład 1366
Roczny plan pracy 1923
Bieżące posiedzenia 1574
Głosowania 1336
Komisja Budżetu i Finansów 2473
Skład 1449
Roczny plan pracy 1254
Bieżące posiedzenia 7102
Głosowania 2861
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2536
Skład 1955
Roczny plan pracy 1369
Bieżące posiedzenia 6606
Głosowania 3446
Komisja Oświaty i Wychowania 2352
Skład 1578
Roczny plan pracy 1132
Bieżące posiedzenia 6259
Głosowania 2205
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2363
Skład 1906
Roczny plan pracy 1412
Bieżące posiedzenia 5584
Głosowania 2019
Komisja Spraw Społecznych 2605
Skład 1738
Roczny plan pracy 1456
Bieżące posiedzenia 6029
Głosowania 1683
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2898
Skład 904
Roczny plan pracy 1284
Bieżące posiedzenia 1646
Głosowania 1738
Protokoły z sesji Rady Miasta 17716
Głosowania z sesji Rady Miasta 6542
2020 rok 927
2019 rok 748
2018 rok 370
Protokoły Komisji Rewizyjnej 12455
Interpelacje i zapytania 48712
2020 rok 3416
2019 rok 8463
2018 rok 763
Stanowiska Rady Miasta 10600
Zadania Rady Miasta 7759
Plan pracy Rady Miasta 9162
Uchwały Rady Miasta 16641
Statut Miasta 11132
Transmisje z Sesji Rady Miasta 693
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 266481
Władze Miasta 54317
Regulamin organizacyjny 32914
Struktura organizacyjna 132406
Prezydent Miasta 8947
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 4750
Wydział Promocji i Informacji 10982
Stanowisko ds. BHP 2749
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1253
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 5448
Biuro Prezydenta Miasta 3677
Biuro Ochrony Danych 206
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 9351
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 34040
Wydział Zarządzania Funduszami UE 8520
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 4051
Wydział Dróg 13175
Wydział Inwestycji 5610
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 7861
Architekt Miejski 2529
Wydział Urbanistyki i Architektury 30799
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 28813
Wydział Geodezji i Katastru 27423
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 26461
Wydział Komunikacji 32110
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 8395
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 2002
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 8151
Wydział Edukacji 38737
Wydział Kultury 2071
Wydział Sportu 1489
Wydział Spraw Obywatelskich 46470
Wydział Spraw Społecznych 34198
Sekretarz Miasta 7600
Urząd Stanu Cywilnego 7291
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 484
Straż Miejska 8408
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 518
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6682
Wydział Administracyjny 5730
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 5938
Wydział Organizacyjny 5924
Biuro Zamówień Publicznych 775
Skarbnik Miasta 5132
Wydział Budżetu i Rachunkowości 7893
Wydział Podatków i Opłat 22279
Biuro Egzekucji Administracyjnej 8337
Kontrole 10823
Audyty wewnętrzne 13776
Kontrole wewnętrzne 43549
Kontrole zewnętrzne 2208
Kontrole zarządcze 1349
Budżet i finanse 54560
Budżet obywatelski 26490
Budżet obywatelski 2015 262
Podatki i opłaty lokalne 24153
Podatek od nieruchomości 45003
Podatek od środków transportowych 15783
Podatek rolny 10065
Podatek leśny 4041
Opłata od posiadania psów 8717
Opłata targowa 4067
Opłata skarbowa 9451
Zaświadczenia 8068
Interpretacje indywidualne 3447
Druki do pobrania 75638
Majątek Miasta 12387
Rachunki bankowe 54339
Opłata skarbowa 42935
Uchwała budżetowa i WPF 34543
Sprawozdania z wykonania budżetu 8890
2013 rok 4116
2014 rok 5929
2015 rok 4600
2016 rok 4331
2017 rok 2740
2018 rok 2973
2019 rok 1944
2020 rok 348
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 7058
2013 rok 7207
2014 rok 12168
2015 rok 10640
2016 rok 7257
2017 rok 7344
2018 rok 4807
2019 rok 3145
2020 rok 457
Sprawozdania finansowe 6100
2010 rok 1758
2011 rok 933
2012 rok 1026
2013 rok 2365
2014 rok 2545
2015 rok 2071
2016 rok 1681
2017 rok 1450
2018 rok 1220
2019 rok 698
2020 rok 205
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4116
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2998
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3690
Opinia o prognozie długu 3009
Opinia o projekcie WPF 2510
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2982
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2700
Ulgi i pomoc publiczna 12818
Oświadczenia majątkowe 1034435
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 143677
Rodzaje spraw 1257505
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 3399
Zamówienia publiczne 923554
Aktualne 205829
W toku 217434
Wyniki 222470
Archiwalne 151284
Wyniki innych postępowań 92384
Plan postępowań o udzielenie zamówień 15696
Oferty pracy 957667
Aktualne 209463
W toku 321998
Wyniki 414366
Jednostki Miasta 42605
Jednostki budżetowe 16453
Zakłady budżetowe 9283
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 4442
Spółki i fundacje 17793
Wykaz spółek i fundacji 24142
Słowianka 2560
Inneko 3360
PWiK 2764
GRH 2826
GTBS 2908
MZK 2333
LFZCG 2209
KSSSE 2462
GOT-PNP 2841
Sprawozdanie z działalności 4643
Informacje uzupełniające 1622
Zagospodarowanie przestrzenne 157225
Rewitalizacja Miasta 36773
Komitety Rewitalizacji 1103
Gospodarka nieruchomościami 616611
Przetargi | Rokowania | Licytacje 177056
Regulamin Przetargu 610
Regulamin Rokowań 180
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 145417
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 8823
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 14676
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 6270
Tania działka budowlana 27846
Zamówienia do 30 000 Euro 281285
Wyniki 52688
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 33682
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 158474
Inne ogłoszenia 482459
Konkursy 102793
Wyniki konkursów 36587
Sprawy spadkowe 4605
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 64179
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1419
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 1109128
Monitor Miasta 17871
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 24391
Aktualności 18845
Program Współpracy 5866
Sprawozdanie z Programu Współpracy 4155
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 110124
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 40871
Tryb uproszczony 30113
Oferty i sprawozdania 25587
Konsultacje 6134
GRDPP 17162
Bank Danych o NGO 2633
Kontakt 3999
Wybory 76810
Referenda 5599
Ławnicy 22377
Zgromadzenia 40520
Petycje 47730
2020 rok 66
Zbiorcze informacje o petycjach 1774
Ochrona danych osobowych 4200
Inspektor Ochrony Danych 1219
Ogólna klauzula informacyjna 7973
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 3185
Lokalizacja kamer monitoringu 2199
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1158
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1176
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 604
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Wykaz rzeczy znalezionych 1283
Dostęp do informacji publicznej 21876
Podstawa prawna 2203
Zasady udostępniania informacji publicznej 3641
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3422
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1857
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 25782
2016 rok 10384
2017 rok 9792
2018 rok 6258
2019 rok 5580
2020 rok 2559
Klauzula informacyjna 166
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 7740
Podstawowa kwota dotacji 7665
Dane o liczbie uczniów 3334
Rada Seniorów 3205
Nabór i skład rady 1134
Prezydium rady 799
Plan pracy rady 1302
Uchwały 1108
Statut 707
Regulamin pracy rady 517
Sprawozdania 616
Ogłoszenia dla seniorów 1219
Kontakt 893
Młodzieżowa Rada Miasta 1360
Kontakt 584
Uchwały 501
Ogłoszenia 1496
Raport o stanie Miasta 2397
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 30
Kwalifikacja Wojskowa 1393
Nieodpłatna Pomoc Prawna 400
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 856
Edukacja prawna 248
Zapisy na porady 213
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 149
Deklaracja dostępności 126

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 946420
Mapa serwisu 7267
Statystyki 5843
Kanały RSS 4130
« powrót do poprzedniej strony