ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
ZPM-17-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu oraz promocji miasta przez sport na 2022 rok
Nr aktu prawnego
ZPM-16-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku
Nr aktu prawnego
ZPM-15-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie nabycia udziału w nieruchomości
Nr aktu prawnego
ZPM-14-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
ZPM-13-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
ZPM-12-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
ZPM-11-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
ZPM-10-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
ZPM-9-2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nr aktu prawnego
ZPM-7-2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji