ˆ

Rewitalizacja Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o przyjęciu do realizacji projektu złożonego przez mieszkańców w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22 lipca 2021 r. wpłynął wniosek o wsparcie w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie.  Projekt o nazwie „Zielone podwórko” na kwotę 552,72 zł uzyskał wymaganą liczbę punktów i został przyjęty do realizacji.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-13 12:02:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-13 12:04:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13 12:04:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przyjęciu do realizacji kolejnych projektów złożonych przez mieszkańców w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W okresie od 23 kwietnia do 30 maja 2021 r. wpłynęły cztery wnioski mieszkańców o wsparcie w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie. Trzy projekty uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały przyjęte do realizacji.  
                                                        
Lista projektów przyjętych do realizacji:
 
  1. Projekt „Nowe nasadzenia wraz ze zbiornikiem do odzyskiwania deszczówki”, wartość projektu -  909,99 zł.
  2. Projekt „Zakup donic dla roślin i warzyw (pomidory i papryki) wraz ze zbiornikiem do odzyskiwania deszczówki”, wartość projektu - 724,99 zł.
  3. Projekt „Rewitalizacja skweru sąsiedzkiego” – wartość projektu - 875,70 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-14 15:43:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-14 15:46:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 15:46:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przyjęciu do realizacji kolejnych projektów złożonych przez mieszkańców w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W okresie od 16 do 22 marca 2021 r. wpłynęły trzy wnioski mieszkańców o wsparcie w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę komisji i zostały przyjęte do realizacji. 
Lista projektów: 
  1. Projekt Ogród Lidii 2021 – wartość projektu 900 zł   
  2. Projekt Zielone Podwórze – „Zielony Zakątek” wartość projektu 996 zł   
  3. Projekt Sąsiedzki Garden – wartość projektu 996 zł  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-27 12:28:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-27 12:29:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 15:49:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pierwsze mikroincjatywy do realizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozpatrzono pierwsze wnioski o wsparcie w ramach konkursu na zielone mikroinicjatywy sąsiedzkie.
Dwa zostały przyjęte do realizacji, jeden nie spełniała kryteriów formalnych. 
 
Poniżej lista projektów przyjętych do realizacji.
 
  1. Projekt „Zielone inicjatywy sąsiedzkie ul. Św. Jerzego 11/5,11/6,11/9, 8/3, 8/1”, wartość projektu - 997,20 zł.  
  2. Projekt „Donica dla mieszkańców”, wartość projektu - 901,60 zł.  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-13 09:41:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-13 09:47:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14 15:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na wsparcie zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Gorzów Wielkopolski, 25 lutego 2021 r.
BSR-III.0630.3.2021.MP
 
 
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
DLA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARÓW REWITALIZACJI
NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW SĄSIEDZKICH
 
 
 I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.   
 
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji w sprawy miasta poprzez wsparcie finansowe „zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich” realizowanych  przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego.
 
III. Uczestnicy i obszar, na którym mogą być realizowane projekty.
1) Realizatorem projektu mogą być wyłącznie nieformalne grupy mieszkańców podobszarów rewitalizacji składające się przynajmniej z 5 osób.
2) Preferowane będą nieformalne grupy, w skład których wchodzą osoby będące sąsiadami a projekt dotyczy zmiany ich najbliższego otoczenia.
3) Jedna grupa  mieszkańców  może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu.
4) Projekty mogą być realizowane wyłącznie na podobszarach rewitalizacji, o których mowa w Uchwale nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  z dnia 29.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
IV. Ogólne warunki konkursu i nabór projektów
1) Kwota zabezpieczona w budżecie miasta: 7000 zł.
2) Wnioskowana kwota wsparcia finansowego nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jeden projekt.
3) Nabór projektów prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
4) Wydatki, które mogą być finansowane w ramach mikrograntu: zakup roślin, nawozów, narzędzi ogrodniczych, materiały do konserwacji małej architektury, elementy małej architektury (np. kosze na śmieci, donice, ławki, gazony, pergole, gazony), materiały do wykonania klombów czy pergoli.
5) Szczegółowe warunki konkursu są zawarte w Regulaminie wsparcia zielonych mikroinicjatyw sąsiedzkich realizowanych na podobszarach rewitalizacji w Gorzowie Wielkopolskim przyjętym Zarządzeniem nr 28/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2021r.  
 
V. Sposób zgłaszania projektów
1) Projekty należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2) Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w kancelarii  ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.  
3) Pytania odnośnie Konkursu można kierować:
- na adres mailowy: ,
- telefonicznie: 95 7355 685,
- osobiście w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 5, I piętro pokój nr 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 13:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 13:48:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 13:48:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 09:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 09:44:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 09:44:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-20 11:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-20 11:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-20 11:57:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ ankieta

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ zapraszamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-27 09:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-27 09:31:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 10:33:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana form konsultacji aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025 +

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 64/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020r. wprowadzono zmiany do harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.
Aktualny harmonogram zamieszczamy poniżej.
Lp.
Rodzaj działania
Termin
Sposób działania,
w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultacje
 02.03.2020r.-10.04.2020r.
Zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
Formularze można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mail na adres:
 
31.03.2020r.
godz. 12.00 – 17.30
Telefoniczny dyżur konsultacyjny
 
Zbieranie uwag ustnych zgłaszanych telefonicznie na wyznaczony numer:
95 7355 685 w godzinach od 12.00 do 17.30
 28.03.2020r. – 10.04.2020r.
Zbieranie uwag za pomocą ankiety
Formularze ankiety będą dostępnie na stronach internetowych miasta, FB oraz BIP. Wypełnione ankiety można składać w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mail na adres:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-19 13:19:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-19 13:22:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-19 14:22:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia nr 39/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ 
Harmonogram konsultacji
Lp.
Rodzaj działania
Termin
Sposób działania,
w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultacje
  02.03.2020r.-02.04.2020r.
Zbieranie wniosków, uwag i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
Formularze można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mail na adres:
 
19.03.2020r.
godz. 17.30
Otwarte spotkanie z mieszkańcami umożliwiające zgłoszenie uwag do protokołu.

 
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 5
23.03.2020r.
godz. 17.30 -18.30
Dyżur konsultacyjny
 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 5
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 14:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 14:53:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 16:10:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji