ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:36 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Strażacka 129, dz. nr ewid. 277/3, obręb ewid. 12-Siedlice
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-09-14 00:00:00)
Paweł Jacewicz
15:00:52 Edycja elementu informacja Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Strażacka 132, dz. nr ewid. 377/17, obręb ewid. 12-Siedlice
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-09-14 00:00:00)
Paweł Jacewicz
15:00:40 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie instalowania wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Małorolnych 12, dz. nr ewid. 942, obręb ewid. 11-Zakanale
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-09-14 00:00:00)
Paweł Jacewicz
14:57:08 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Strażacka 132, dz. nr ewid. 377/17, obręb ewid. 12-Siedlice
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-09-14 00:00:00)
Paweł Jacewicz
14:47:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wydanej w dniu 26 lipca 2021 r. decyzji nr 268/21 znak: WUA-IV.6740.143.2021.KZ, o pozwoleniu na budowę powiązań projektowanej stacji 400/110 kV SE Baczyna z istniejącą siecią 110 kV ENEA Operator obejmujących budowę linii dwutorowej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji SE BACZYNA - GPZ BACZYNA SE GORZÓW oraz budowę linii dwutorowej 110 kV sieci elektroenergetycznej relacji SE BACZYNA - GPZ SULĘCIN/GPZ MIĘDZYRZECZ, ul. Rolna i ul. Małyszyńska w Gorzowie Wlkp. na terenie działek o numerach ewidencyjnych
(widoczna od 2021-07-28 00:00:00 do 2021-08-12 00:00:00)
Paweł Jacewicz
14:06:46 Upublicznienie elementu informacja Monitorowanie procesu rewitalizacji. Raport za okres 01.03.2020 - 15.05.2021
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Marta Piekarska
13:52:34 Upublicznienie elementu informacja Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+. Aktualizacja
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Marta Piekarska
13:48:45 Upublicznienie elementu informacja Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Marta Piekarska
13:37:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29.06.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Marta Piekarska
13:37:11 Upublicznienie elementu informacja Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Marta Piekarska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony