ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:10:28 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie budżetu na 31.03.2021r. Barbara Solarska
14:09:28 Deaktywacja elementu informacja Wykonanie budżetu na 31.03.2021r. Barbara Solarska
13:54:10 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 04 maja 2021r.
(widoczna od 2021-05-05 14:00:00)
Barbara Góral
13:39:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Długosza w Gorzowie Wlkp. [BZ.271.11.2021.AJD] Agnieszka Jabłonowska-Duda
13:13:16 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie budżetu na 31.03.2021r. Barbara Solarska
12:57:07 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Długosza w Gorzowie Wlkp. [BZ.271.11.2021.AJD] Agnieszka Jabłonowska-Duda
12:56:10 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wynik postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP] Natalia Pielech
12:56:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP] Natalia Pielech
12:40:49 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie instalowania wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku straży pożarnej zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 64 i 66, dz. nr ewid. 903 i 904, obręb ewid. 2-Górczyn
(widoczna od 2021-05-05 00:00:00 do 2021-06-29 00:00:00)
Joanna Fol
12:26:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wynik postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP] Natalia Pielech

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony