ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:03:50 Edycja elementu informacja Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami Kinga Pawlikowska

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nierucomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przeznaczonych do użyczenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na siedzibę jednostki. - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 25 listopada 2022r. Barbara Góral
14:01:47 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 25 listopada 2022r.
(widoczna od 2022-11-25 14:00:00)
Barbara Góral
13:53:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2022.AJD] Agnieszka Jabłonowska-Duda
13:27:19 Upublicznienie elementu Przetargi Ogłoszenie Nr 67/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2022r.
(widoczna od 2022-11-25 00:00:00)
Małgorzata Koitka
12:30:40 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Ochrona osób i mienia budynków w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.64.2022.JB] Jagoda Brussy
12:28:08 Deaktywacja elementu informacja Lokalizacja kamer monitoringu
(widoczna od 2018-05-25 00:00:00)
Administrator Systemu
11:24:21 Upublicznienie elementu informacja Prezentacja - projekt budżetu na 2023 r. Barbara Solarska
11:19:32 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zadłużeniu Miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń na 30 września 2022 r. Barbara Solarska
09:34:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.55.2022.AJD] Agnieszka Jabłonowska-Duda

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony