ˆ

Oferty pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania dokumentów
2023-02-14 16:30:00
Stanowisko
Dyrektor Wydziału Zarządzania Systemami Informatycznymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-01-26
Termin składania dokumentów
2023-02-06 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Kultury
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-01-26
Termin składania dokumentów
2023-02-06 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. unijnych projektów edukacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-01-26
Termin składania dokumentów
2023-02-10 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. określania warunków zabudowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-01-25
Termin składania dokumentów
2023-02-06 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-01-25
Termin składania dokumentów
2023-02-10 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. egzekucji administracyjnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Biuro Egzekucji Administracyjnej