ˆ

Oferty pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
stanowiska ds. planowania i realizacji inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Inwestycji
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
Strażnik Straży Miejskiej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej i punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-02-19
Termin składania dokumentów
2021-03-08 15:30:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Tchnicznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Administracyjny