ˆ

Oferty pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-09-26
Termin składania dokumentów
2023-10-06 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-09-20
Termin składania dokumentów
2023-10-02 15:30:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-09-19
Termin składania dokumentów
2023-09-29 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej i punktów opieki nad dziećmi do lat 3
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych