ˆ

Oferty pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania dokumentów
2021-07-30 14:30:00
Stanowisko
Główny specjalista - projektant urbanista
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-07-15
Termin składania dokumentów
2021-07-30 14:30:00
Stanowisko
wieloosobowe stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania dokumentów
2021-07-30 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. tworzenia i aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Geodezji i Katastru
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania dokumentów
2021-07-30 14:30:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska