ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-10-10
Termin składania dokumentów
2022-10-24 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Inwestycji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania dokumentów
2022-10-20 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. wsparcia informatycznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania dokumentów
2022-10-20 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. określania warunków zabudowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-10-04
Termin składania dokumentów
2022-10-25 16:30:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-09-29
Termin składania dokumentów
2022-10-14 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 6
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania dokumentów
2022-09-27 16:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. unijnych projektów edukacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 7
Data ogłoszenia
2022-09-09
Termin składania dokumentów
2022-09-26 15:30:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 8
Data ogłoszenia
2022-08-19
Termin składania dokumentów
2022-08-31 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. ochrony ludności, ostrzegania i alarmowania
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 9
Data ogłoszenia
2022-08-17
Termin składania dokumentów
2022-08-31 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Lp: 10
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania dokumentów
2022-08-25 15:30:00
Stanowisko
na stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych

Nawigacja między stronami listy informacji