ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-11-07
Termin składania dokumentów
2023-11-17 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-10-31
Termin składania dokumentów
2023-11-10 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-10-31
Termin składania dokumentów
2023-11-10 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. spadków przypadających Miastu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-10-31
Termin składania dokumentów
2023-11-13 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. praw jazdy i nadzoru
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Komunikacji
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-10-17
Termin składania dokumentów
2023-10-27 14:30:00
Stanowisko
Strażnik Miejski
Nazwa wydziału ogłaszającego
Straż Miejska
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-10-11
Termin składania dokumentów
2023-10-23 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 7
Data ogłoszenia
2023-10-10
Termin składania dokumentów
2023-10-20 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. praw jazdy i nadzoru
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Komunikacji
Lp: 8
Data ogłoszenia
2023-10-10
Termin składania dokumentów
2023-10-20 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. ochrony zabytków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 9
Data ogłoszenia
2023-10-10
Termin składania dokumentów
2023-10-20 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Urbanistyki i Architektury
Lp: 10
Data ogłoszenia
2023-10-09
Termin składania dokumentów
2023-10-20 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. katastru nieruchomości
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Geodezji i Katastru

Nawigacja między stronami listy informacji