ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie nr 57/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20.06.2017r. o licytacji publicznej na sprzedaż pojazdów, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 10:20:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data przetargu: 2017-07-05 godz.  10:00:00
Miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, Sala Herbowa I piętro.
Cena wywoławcza - w treści ogłoszenia
Wadium - w treści ogłoszenia
Informacje dodatkowe o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku (pok. 427, tel. 95 73-55-590)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Góral Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Góral Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 10:20:58
Wprowadził informację do BIP: Barbara Góral Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 10:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Góral Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 10:25:04
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętej aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 11:51:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętej aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”.
 
Zgodnie z art. 48, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”.
 
W oparciu o zapisy art. 48, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji strategii.  Ww. organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja zadań proponowanych w zaktualizowanej strategii, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Wydziale Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34 (pokój 308) w godzinach od 7:30 do 15:30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Matkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Matkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 11:51:35
Wprowadził informację do BIP: Rafał Walentynowicz Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 11:52:14
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Walentynowicz Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 11:52:14
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 09:29:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 11:26:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 10:41:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 11:26:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 10:38:59

Wybory do Gorzowskiej Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 13:55:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory do Gorzowskiej Rady Seniorów
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w głosowaniu, którego celem będzie wybór 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych na I kadencję Gorzowskiej Rady Seniorów.
 
Głosowanie odbędzie się w sobotę 24 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 w godz. 7:30 – 15:30. Głosować będą mogli mieszkańcy miasta zameldowani w Gorzowie Wlkp. lub posiadający dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie miasta (np. umowa najmu, akt notarialny).
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wyborach.
 
9 na 15 miejsc w Gorzowskiej Radzie Seniorów zostało obsadzonych w pierwszej turze wyborów – są to mieszkańcy miasta 60+ (6 osób) oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku (3 osoby). W związku ze zgłoszeniem się większej ilości kandydatów będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz seniorów, odbędzie się druga tura wyborów.
 
Gorzowska Rada Seniorów będzie organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, złożonym z seniorów i osób mających wpływ na sprawy dotyczące społeczności, w tym starszego pokolenia. Intencją powołania Rady Seniorów jest włączenie starszego pokolenia w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Główną rolą Rady będzie reprezentowanie interesów seniorów wobec władz Miasta tak, by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia.
 
Lista kandydatów do Gorzowskiej Rady Seniorów
 
Lp.
Nazwisko i imię kandydata
Podmiot zgłaszający kandydata
1
Beker Wojciech Kazimierz
Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa
2
Andrzej Jakubaszek
Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta i Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski
3
Jaroszewicz Stanisław
OPZZ Rada Powiatu Gorzowskiego i Strzelecko-Drezdeneckiego Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gorzowie Wlkp.
4
Ksyt Marek Antoni
Stowarzyszenie Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos”
5
Kwiatek Bożena
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
6
Marciniak Jarosław
Fundacja Gorzów dla Seniorów
7
Popkowska Jadwiga
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
8
Szeliga – Bujak Jolanta
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 13:55:48
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 13:56:32
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 13:56:32
Artykuł był wyświetlony: 1181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs na partnerów spoza sektora finansów publicznych do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego "Mieszkać lepiej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-07 14:46:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bonus-Mackiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 14:46:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 14:52:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 14:55:18
Artykuł był wyświetlony: 1486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 193/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do Zespołu stałego ds. terenów zielonych w związku z realizowanymi inwestycjami miejskimi w Gorzowie Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 13:03:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2017-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Bednarz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-01 13:03:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2017-06-01 13:07:12
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 13:07:12
Artykuł był wyświetlony: 1975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu