ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 09:03:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Santok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 14:56:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: z up. Wójta Gminy Santok Krzysztof Karwatowicz Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: z up. Wójta Gminy Santok Krzysztof Karwatowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 14:56:35
Wprowadził informację do BIP: Marzena Szczęsna Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 14:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Szczęsna Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 14:59:45
Artykuł był wyświetlony: 972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 16:59:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska Data wytworzenia informacji: 2017-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-14 16:59:07
Wprowadził informację do BIP: Marzena Szczęsna Data udostępnienia informacji: 2017-02-14 17:00:09
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Szczęsna Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 14:59:29
Artykuł był wyświetlony: 1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie nr 19/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych rzeki Kłodawka z działkami ewidencyjnymi przyległymi do rzeki z obrębu 5- Śródmieście

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 12:22:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Mikulski Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Mikulski Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 12:22:56
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Dziakowicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 12:36:29
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Mikulski Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 08:36:52
Artykuł był wyświetlony: 1592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-10 09:30:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Mając na uwadze wejście w życie uchwały nr XXXV/420/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19.12.2016 r., poz. 2676, ogłaszam nabór kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Seniorów
 
Skład Gorzowskiej Rady Seniorów
 1. Zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik do ww. uchwały w skład Rady wejdzie 15 członków, w tym:
 • 6 przedstawicieli osób starszych, które są mieszkańcami Gorzowa Wlkp.;
 • 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wlkp.;
 • 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytet trzeciego wieku.
Termin i tryb zgłaszania kandydatów
 1. Każdy z kandydatów do Rady składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. W przypadku przedstawicieli osób starszych:
 • kandydować mogą osoby zamieszkujące w Gorzowie Wlkp.;
 • kandydatów na członków Rady należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 • formularz zgłoszeniowy podpisywany jest przez osoby popierające daną kandydaturę – minimalna wymagana liczba osób starszych popierających daną kandydaturę wynosi 15. Ta sama osoba może udzielić przedmiotowego poparcia wyłącznie jednej osobie.
        3. W przypadku przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych:
 • zgłoszenia mogą składać podmioty posiadające swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wlkp.;
 • jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata;
 • dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez podmioty;
 • kandydatów na członków Rady należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 • do formularza, o którym mowa w pkt 4, należy dołączyć aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji, lub należy wskazać prawnie określone powszechnie dostępne miejsce publikacji ww. danych.
          4. W przypadku przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytet trzeciego wieku:
 • kandydatów na członków Rady  należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
          5. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem dla Wydziału Spraw Społecznych „Gorzowska Rada Seniorów” – głosowanie, nie otwierać;
 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska 34;
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
        6. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady, będącego przedstawicielem organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, w tym uniwersytetu trzeciego wieku, działających na rzecz osób starszych, powinien być podpisany zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu tego podmiotu lub innego dokumentu wewnętrznego.
           7. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać w terminie od 10 lutego do 5 marca br.
 
Jednocześnie przypomina się, że:
 • weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów do Rady dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.;
 • zgłoszenia złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu nie podlegają rozpatrzeniu;
 • braki formalne kandydat może usunąć w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.;
 • w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady przekracza wyznaczony limit, członkowie Rady zostaną wybrani w drodze dodatkowych wyborów – poprzez głosowanie;
 • w ciągu 21 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Gorzowskiej Rady Seniorów, na stronach internetowych: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow, www.gorzow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. opublikowana zostanie lista członków Gorzowskiej Rady Seniorów lub dalsza procedura wyborów.
 
 
 
Informacji w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 735 55 65, 95 735 58 01
 
 
z up. Prezydenta Miasta
/~/
Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
Gorzów Wlkp., 06.02.2017 r.
 
 
W załączeniu do pobrania oświadczenie, formularze zgłoszeniowe oraz uchwała.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-10 09:30:16
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2017-02-10 09:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2017-02-10 09:39:53
Artykuł był wyświetlony: 1687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-08 11:00:33

Podstawowa kwota dotacji (PKD).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 14:33:04

Kwalifikacja wojskowa 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 10:33:01

Akapit nr 1 - brak tytułu


Kwalifikacja wojskowa 2017r.
1.Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odbywać się będzie
w terminie od 20.02.2017 do 23.03.2017 r.

2.Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: Budynek „Przemysłówki” - piętro VI, ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. od godz. 8:00 do godz. 12:00 (Pn – Pt.),
telefon kontaktowy 95 7 355 586 Wydział Spraw Obywatelskich UM.
 
3.Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 mężczyźni urodzeni w 1998 roku
 mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
 
4.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18
lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

5.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1993 -1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bagińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bagińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 10:33:01
Wprowadził informację do BIP: Adam Stańczuk Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 10:33:36
Osoba, która zmieniła informację: Adam Stańczuk Data ostatniej zmiany: 2017-01-16 10:33:36
Artykuł był wyświetlony: 4709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Konsultacji Społecznych na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 14:26:10

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 11:02:42

Nieodpłatna pomoc prawna

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 ze zm.)
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom uprawnionym:
 • które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • które nie ukończyły 26 lat;
 • które ukończyły 65 lat;
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • które są w ciąży
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Miasto Gorzów Wlkp. prowadzi 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach :
 
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
Punkt
nr 1
Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I p. pok. nr 1
Adwokat Aleksandra Przybył
Adwokat Paulina Merda
Adwokat Przemysław Piątek
Radca prawny Wiesław Wróblewski
mgr Ewelina Lorenc
poniedziałek*     10:00 – 14:00
wtorek               10:00 – 14:00
środa                 10:00 – 14:00
czwartek            10:00 – 14:00
piątek                10:00 – 14:00
* w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 09.00-14.00
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Punkt
nr 2
Budynek Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 42
pok. Nr 207
Radca prawny Dariusz Gera
Adwokat Elwira Pławska-Raczkowska
poniedziałek*      11:00 – 15:00
wtorek                12:30 – 16:30
środa                  11:00 – 15:00
czwartek             11:00 – 15:00
piątek                 11:00 – 15:00
* w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 10.00-15.00
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Punkt
nr 3
Budynek Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Gorzów Wlkp.
ul. Jagiełły 7
pok. Nr 25b
Adwokat Aleksandra Przybył
Adwokat Paulina Merda
Radca prawny Radosław Zachwieja
Radca prawny Wiesław Wróblewski
mgr Ewelina Lorenc
poniedziałek*    11:00 – 15:00
wtorek              12:30 – 16:30
środa                11:00 – 15:00
czwartek           11:00 – 15:00
piątek               11:00 – 15:00
* w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 10.00-15.00
 
Punkt nr 4
Budynek Miejskiego Centrum Kultury
ul. Wawrzyniaka 66a
Radca prawny Magdalena Gudzowska – Kolczyńska
Radca prawny Marta Dubiec
Adwokat Maciej Szcześniak
Adwokat Magdalena Piasecka
Adwokat Czesław Gudzowski
 
poniedziałek      13:00 – 17:00
wtorek              13:00 – 17:00
środa                14:00 – 18:00
czwartek          13:00 – 17:00
piątek               13:00 – 17:00
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Punkt nr 5
Budynek tzw. "Przemysłówki"
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 18
 
Radca prawny Marta Paczkowska- Przypis
Radca prawny Katarzyna Cygan
Adwokat Marta Wielguszewska-Prokopiuk
Radca prawny Karolina Olechnowicz
Adwokat Natasza Jemielity
 
poniedziałek      09:00 – 13:00
wtorek              09:00 – 13:00
środa                08:30 – 12:30
czwartek           08:30 – 12:30
piątek               08:00 – 12:00
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Punkty od 1 do 3 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”
Al. Niepodległości 7a/3 Zielona Góra
Punkty 4 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Zielonej Górze.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 11:02:42
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 11:03:32
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2017-01-17 08:07:38
Artykuł był wyświetlony: 4982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu