ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 08:35:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-08 11:16:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-08 11:04:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-07 08:28:32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-05 14:43:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rembarz Data wytworzenia informacji: 2019-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rembarz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-05 14:43:19
Wprowadził informację do BIP: Marzena Szczęsna Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 14:44:39
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Szczęsna Data ostatniej zmiany: 2019-03-05 14:44:39
Artykuł był wyświetlony: 1137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania do remontu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-05 12:25:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podjął decyzję o przeznaczeniu 23 mieszkań do wykonania remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.
 
O mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2019, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych.
 
Wykaz 23 mieszkań znajduje się na tablicy ogłoszeń w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 oraz Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (elektroniczna tablica ogłoszeń) oraz jest do pobrania poniżej.
 
Oferty można składać w terminie od dnia 06.03.2019 r. do dnia 20.03.2019 r.
 
Szczegółowe informace można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 957355756 lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 I piętro, pok. nr 11.
 
Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali przeznaczonych do wykonania remontu przez przyszłego najemcę, określając: strukturę lokali, zakres prac remontowych, termin składania ofert. Informacja o lokalach przeznaczonych do remontu umieszczana jest przez okres 2 tygodni i jest to jednocześnie termin, w którym przyjmowane są oferty. Do oferty wnioskodawca winien załączyć zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie oferty wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej.
Mieszkania komunalne przeznaczone decyzją Prezydenta Miasta do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę mogą być wynajmowane, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej osobom:
 1. oczekującym na lokale zamienne,
 2. umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
 3. oczekującym na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.
Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście przydziału.
Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy użyczenia.
W sytuacjach mających wpływ na wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych od osoby, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta, okres remontu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na decyzje administracyjne. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania remontu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bogdanowicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bogdanowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-05 12:25:28
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 12:26:26
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2019-03-05 12:26:26
Artykuł był wyświetlony: 1088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania, polegającego na organizacji zajęć wykładowo - warsztatowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pod nazwą "Poszukiwacze Pozytywnej Energii"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 14:30:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019 pod nazwą „Poszukiwacze Pozytywnej Energii”. W ramach zadania, zgodnie z wnioskiem autora do Budżetu Obywatelskiego, planowana jest, przez okres minimum trzech miesięcy w godzinach popołudniowych, organizacja bezpłatnych zajęć wykładowo – warstwowych dla gorzowian, mających na celu budowanie poczucia własnej wartości, przeciwdziałanie stresowi i samotności oraz poprawę dobrostanu psychospołecznego.
 
Zakres merytoryczny zajęć:
1) wykłady psychologiczne na temat rozwoju osobistego;
2) warsztaty:
a) kształtujące nowe umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę, podniosą pewność siebie i zwiększą poczucie własnej wartości;
b) kształtujące umiejętności komunikacyjne;
c) jak radzić sobie ze stresem;
d) jak rozwiązywać konstruktywnie konflikty;
e) jak się relaksować;
4) zajęcia ruchowe, polegające na poprawie samopoczucia i poniesieniu poziomu pozytywnej energii za pomocą tańca i ruchu;
5) zajęcia/ zabawy integracyjne, mające na celu zachęcenie do aktywnych i konstruktywnych form spędzania wolnego czasu.
 
Szczegółowe informacje w załączeniu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Józwa Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Józwa Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 14:30:03
Wprowadził informację do BIP: Monika Józwa Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 14:33:04
Osoba, która zmieniła informację: Monika Józwa Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 14:33:03
Artykuł był wyświetlony: 1600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwalifikacja wojskowa 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 11:46:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kwalifikacja wojskowa 2019 r.
 
1.Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odbywać się będzie
w terminie od 11.02.2019 do 19.03.2019 r.( z wyjątkiem 25-27.02.2019)
 
2.Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, sala sesyjna (niski parter) od godz. 8:00 do godz. 12:00 (Pn – Pt.),
telefon kontaktowy 95 7 355 586 Wydział Spraw Obywatelskich.
 
3.Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
 • osoby urodzone w  latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust 4 i 4b ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18
lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
5.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bagińska Data wytworzenia informacji: 2019-01-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bagińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-21 11:46:15
Wprowadził informację do BIP: Adam Stańczuk Data udostępnienia informacji: 2019-01-21 11:46:34
Osoba, która zmieniła informację: Adam Stańczuk Data ostatniej zmiany: 2019-01-21 11:46:34
Artykuł był wyświetlony: 3668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiego koronera

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:02:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
 2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
 3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
 5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
 
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:02:25
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:05:09
Artykuł był wyświetlony: 4254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 14:50:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 14:50:06
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 13:08:24
Artykuł był wyświetlony: 4843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu