ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego: dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej, dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej, dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Wylotowej i Strażackiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej,
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej,
 • dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Wylotowej i Strażackiej.
 
            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam:
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2023 r. uchwały Nr LIX/1052/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Węgierskiej i Czeskiej;
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2023 r. uchwały Nr LIX/1053/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej;
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2023 r. uchwały Nr LIX/1054/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej;
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 25 stycznia 2023 r. uchwały Nr LIX/1055/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Wylotowej i Strażackiej.
 
            Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące).
 
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pok. 7, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 957355972, 95 7355 505.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paula Semak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-27 10:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Semak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-31 07:40:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Semak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-31 07:40:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Miłej oraz dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ul. Miłej,
 • dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ww. planów.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także uchwały Nr XLVIII/865/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2021 r. oraz uchwały Nr XXXVI/645/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ul. Miłej,
 • dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ww. planów, w dniach od 24 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektami planów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 lub /945.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34):
 • o godz. 14.00 dla obszaru położonego w rejonie ul. Miłej,
 • o godz. 15.00 dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim.
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 lub /945,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru płożonego w rejonie ul. Miłej” lub „uwagi do planu dla obszaru płożonego pomiędzy ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Mościckiego, ul. Wańkowicza i Parkiem Słowiańskim”.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do ww. projektów planów może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, wyłożonych do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Dołżycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 15:29:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Dołżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 07:51:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Semak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 07:51:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art.19 oraz art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także uchwały Nr XXVII/454/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian, w dniach od 25 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 15:00, w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34).
 
Uwagi dotyczące wprowadzonych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Dąbrowskiego, Borowskiego i rzeką Kłodawką”.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi dotyczące wprowadzonych zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 marca 2023r.
 
 
Jacek Wójcicki
    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paula Semak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 14:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Semak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 07:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Semak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 08:44:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »