ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego: dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
  • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
  • o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr LIV/938/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr LIV/936/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Z wyżej wymienionymi uchwałami wraz z załącznikami graficznymi określającymi granice planów można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 7 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - ww.bip.wrota.lubuskie.pl./umgorzow.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do ww. planów:
  • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4,
    66-400 Gorzów Wlkp.,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
 
w terminie do dnia 7 października 2022r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 09:27:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 07:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 07:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »