ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przetarg ofertowy na sprzedaż bloku granitowego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni chodników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 10:59:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Jóźwiakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 11:02:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Jóźwiakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 11:02:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy na sprzedaż krawężnika kamiennego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni dróg

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 10:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Jóźwiakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 10:57:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Jóźwiakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 11:02:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy na sprzedaż kostki betonowej gr. 6-8cm pochodzącego z rozbiórki nawierzchni chodników

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 10:43:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Jóźwiakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 10:51:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Jóźwiakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 11:03:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ofertowy na sprzedaż brukowca kamiennego 16-20 cm pochodzącego z rozbiórki drogowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jóźwiakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 09:57:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Jóźwiakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 10:02:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Jóźwiakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 11:03:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Śródmieściu przy ul. Drzymały w Gorzowie Wlkp. pod funkcje usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Memorandum informacyjne wraz z ankietą na potrzeby testowania rynku wykonawców w związku z realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Śródmieściu przy ul.Drzymały w Gorzowie Wlkp. pod funkcje usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne
 
Niniejsze Memorandum informacyjne dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego („Memorandum Informacyjne”) - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj Dz. U. z 2022 r., poz. 407 ) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”).
Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Miasto Gorzów Wielkopolski dąży do oceny czy pomysł na realizację przedmiotowego projektu w formule umowy partnerstwa partnerstwa publiczno- prywatnego ma uzasadnienie rynkowe tj. że istnieją podmioty gospodarcze zainteresowane pełnieniem roli Inwestora Prywatnego dla przedmiotowego Projektu. Uzyskane odpowiedzi posłużą do weryfikacji zasadności założonego modelu realizacji Przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania Przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji. Informujemy, iż opisane przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego, jak i założeń finansowych, nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku wskazanych przez Państwa uwag oraz dalszych prac analitycznych.
 
Prosimy o uzupełnienie dołączonej ankiety. Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi i informacje dodatkowe, które pozwolą nam maksymalnie zoptymalizować Przedsięwzięcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: lub telefonicznie z:
  • panią Agnieszką Sokołowską tel. 95 7355 833
  • panią Magdaleną Bryłka- Mroczek tel. 95 7355 963
  • panią Iwoną Bodnarczuk tel. 95 7355 835
Pełna treść Memorandum wraz z ankietą stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu ankietowym. 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Bodnarczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 12:12:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Bodnarczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 12:32:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Bodnarczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 12:32:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           Gorzów Wielkopolski,  17 marca 2022 r.
BSR-III.0630.2.1.2022.MP
 
 
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS 
NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW REALIZOWANYCH
NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 
 ​
I. Organizator
 
​Organizatorem konkursu jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
 
II. Cel konkursu
 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy miasta, zwłaszcza w zakresie działań związanych z zielenią, poprzez wsparcie rzeczowe „zielonych mikroinicjatyw” realizowanych przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
 
III. Uczestnicy i obszar, na którym mogą być realizowane pomysły.
 
1. Realizatorem pomysłu mogą być wyłącznie nieformalne grupy mieszkańców Gorzowa  składające się przynajmniej z 5 osób.
2. Preferowane będą grupy nieformalne, w skład których wejdą osoby będące sąsiadami, zaangażowane w zagospodarowanie ich najbliższego otoczenia.
3. Jedna grupa  mieszkańców  może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu.
4. Pomysły mogą być realizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
IV. Ogólne warunki konkursu i nabór pomysłów
 
1. Kwota zabezpieczenia w budżecie miasta na realizację pomysłów: 5 700 zł.
2. Wnioskowana wartość wsparcia rzeczowego nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jeden pomysł.
3. Nabór pomysłów prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
4. Wydatki, które mogą być finansowane w ramach mikrograntu: zakup roślin, nawozów, narzędzi i urządzeń ogrodowych,materiały do konserwacji małej architektury, elementy małej architektury np. kosze na śmieci, donice, ławki, gazony, pergole, materiały do wykonania klombów czy pergoli, zbiorniki na deszczówkę.
5. Nie mogą być finansowane koszty osobowe, w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem.
6. Wsparcie w ramach „zielonej mikroinicjatywy” polegające wyłącznie na zakupie elementów małej architektury oraz narzędzi i urządzeń ogrodowych jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie służyło utrzymaniu lub wzbogaceniu już istniejących, wcześniej zagospodarowanych i pielęgnowanych przez mieszkańców sąsiedzkich terenów zielonych.
7. Szczegółowe warunki konkursu są zawarte w Regulaminie wsparcia zielonych mikroinicjatyw realizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjętym Zarządzeniem nr 71/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 11 marca 2022r.
 
V. Sposób zgłaszania pomysłów
 
1. Pomysły należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 4 lub w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5, w godzinach funkcjonowania, tj. w poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz w piątek od godziny 7.30 do 14.30.
3. Pytania odnośnie Konkursu można kierować:
- na adres mailowy: ,
- telefonicznie: 95 7355685, 95 7355 937
- osobiście w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 5, I piętro pokój nr 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-24 09:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-24 09:55:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24 09:55:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zmiana!

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kojtych - Kłysz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 08:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mikołaj Zawadzki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 08:48:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mikołaj Zawadzki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 08:46:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mikołajko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-01 13:20:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-01 13:21:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 13:21:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym minioną edycję Budżetu Obywatelskiego 2022.
Dziękujemy osobom, które wzięły w nim udział.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 12:16:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Jodłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 12:17:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Jodłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26 12:17:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji