ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj z dnia 23.09.2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Rajchert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 13:36:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Szczęsna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 13:39:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Szczęsna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 13:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 48 ust. 7 w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr L/895/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
    Zmiana Studium dotyczy wyłącznie części tekstowej w zakresie doprecyzowania wskaźników i parametrów planistycznych.
   Z wyżej wymienioną uchwałą oraz uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 957355505 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.- www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium:
  • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 4,
    66-400 Gorzów Wlkp.,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do 7 października 2022 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Dołżycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 10:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Dołżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 07:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Dołżycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 07:46:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 48/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 września 2022r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu, który stał się własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data przetargu:  7 października 2022,   godz.  1000
Miejsce - Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu - tj. do 30 września 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Wesołowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 07:54:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Wesołowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 07:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Wesołowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 07:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie nr 40/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz harmonogramu spotkań dyskusyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 40/II/2022
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
 
w sprawie wykazu zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz harmonogramu spotkań dyskusyjnych
Zgodnie z § 10 załącznika nr 1 do uchwały nr III/33/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r. poz. 28, z 2021 r. poz. 305, poz. 2485), informuję, że:
 
1. Pełen wykaz wszystkich zgłoszonych zadań z opinią Zespołu Opiniującego oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości każdego zadania stanowią załączniki nr 1-4.
2. Poniżej znajduje się harmonogram zawierający terminy i miejsca spotkań dyskusyjnych dla poszczególnych kategorii:
1) Dolinki – 05.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7
2) Wieprzyce – 06.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
3) Zakanale – 08.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110
4) Piaski – 12.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Taczaka 1
5) Manhattan – 13.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
6) Os. Słoneczne – 15.09.2022 r., godz. 17:30, Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62a
7) Zamoście – 19.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21
8) Śródmieście/Centrum – 20.09.2022 r., godz. 17:30, Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7
9) Oświatowa – 22.09.2022 r., godz. 12:00, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, sala sesyjna
10) Staszica – 22.09.2022 r., godz. 17:30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16,ul. Dunikowskiego 5
11) Górczyn – 26.09.2022 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 13,ul. Szwoleżerów 2
12) Ogólnomiejska – 27.09.2022 r., godz. 17:30, Klub Kultury MCK Jedynka,ul. Chrobrego 9.
3. Ogłoszenie zawierające wykaz zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz harmonogram spotkań dyskusyjnych zamieszcza się na stronie internetowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego – https://um.gorzow.pl/ w zakładce „Budżet Obywatelski” w kategorii „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 12:20:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Jodłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 13:17:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Jodłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 13:17:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie komunalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mikołaj Zawadzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 15:16:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mikołaj Zawadzki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 15:18:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mikołaj Zawadzki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 15:18:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           Gorzów Wielkopolski,  17 marca 2022 r.
BSR-III.0630.2.1.2022.MP
 
 
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS 
NA WSPARCIE ZIELONYCH MIKROINICJATYW REALIZOWANYCH
NA TERENIE MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 
 ​
I. Organizator
 
​Organizatorem konkursu jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
 
II. Cel konkursu
 
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy miasta, zwłaszcza w zakresie działań związanych z zielenią, poprzez wsparcie rzeczowe „zielonych mikroinicjatyw” realizowanych przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
 
III. Uczestnicy i obszar, na którym mogą być realizowane pomysły.
 
1. Realizatorem pomysłu mogą być wyłącznie nieformalne grupy mieszkańców Gorzowa  składające się przynajmniej z 5 osób.
2. Preferowane będą grupy nieformalne, w skład których wejdą osoby będące sąsiadami, zaangażowane w zagospodarowanie ich najbliższego otoczenia.
3. Jedna grupa  mieszkańców  może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu.
4. Pomysły mogą być realizowane wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
IV. Ogólne warunki konkursu i nabór pomysłów
 
1. Kwota zabezpieczenia w budżecie miasta na realizację pomysłów: 5 700 zł.
2. Wnioskowana wartość wsparcia rzeczowego nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jeden pomysł.
3. Nabór pomysłów prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
4. Wydatki, które mogą być finansowane w ramach mikrograntu: zakup roślin, nawozów, narzędzi i urządzeń ogrodowych,materiały do konserwacji małej architektury, elementy małej architektury np. kosze na śmieci, donice, ławki, gazony, pergole, materiały do wykonania klombów czy pergoli, zbiorniki na deszczówkę.
5. Nie mogą być finansowane koszty osobowe, w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem.
6. Wsparcie w ramach „zielonej mikroinicjatywy” polegające wyłącznie na zakupie elementów małej architektury oraz narzędzi i urządzeń ogrodowych jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie służyło utrzymaniu lub wzbogaceniu już istniejących, wcześniej zagospodarowanych i pielęgnowanych przez mieszkańców sąsiedzkich terenów zielonych.
7. Szczegółowe warunki konkursu są zawarte w Regulaminie wsparcia zielonych mikroinicjatyw realizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjętym Zarządzeniem nr 71/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 11 marca 2022r.
 
V. Sposób zgłaszania pomysłów
 
1. Pomysły należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 4 lub w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5, w godzinach funkcjonowania, tj. w poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz w piątek od godziny 7.30 do 14.30.
3. Pytania odnośnie Konkursu można kierować:
- na adres mailowy: ,
- telefonicznie: 95 7355685, 95 7355 937
- osobiście w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, ul. Sikorskiego 5, I piętro pokój nr 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-24 09:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-24 09:55:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24 09:55:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mikołajko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-01 13:20:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-01 13:21:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 13:21:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym minioną edycję Budżetu Obywatelskiego 2022.
Dziękujemy osobom, które wzięły w nim udział.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 12:16:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Jodłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 12:17:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Jodłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-26 12:17:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z konsultacji społecznych w sprawie zarządzania zasobami środowiskowymi miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iga Kalbarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-25 07:31:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-25 08:06:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25 08:06:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji