ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-10-28
Termin składania dokumentów
2022-11-14 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. unijnych projektów edukacyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania dokumentów
2022-11-25 14:00:00
Stanowisko
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
Nazwa wydziału ogłaszającego
dyrektor jednostki
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania dokumentów
2022-10-11 16:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej i punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych