ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania dokumentów
2020-10-05 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. zamówień publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Biuro Zamówień Publicznych
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania dokumentów
2020-10-05 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania dokumentów
2020-10-05 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. dzierżawy gruntów na cele nierolnicze oraz rolne
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania dokumentów
2020-10-05 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. archiwum
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Administracyjny
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania dokumentów
2020-10-05 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. programowania strategicznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania strategicznego
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania dokumentów
2020-09-21 15:30:00
Stanowisko
Koordynator ds dostępności
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania dokumentów
2020-09-11 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds ewidencji gruntów i budynków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Geodezji i Katastru
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania dokumentów
2020-09-11 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. realizacji wyroków orzekających eksmisję
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania dokumentów
2020-09-11 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Spraw Społecznych
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania dokumentów
2020-09-11 14:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Podatków i Opłat

Nawigacja między stronami listy informacji