ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:12:58 Edycja elementu informacja Głosowania z sesji Rady Miasta (kadencja 2018-2023)
(widoczna od 2022-02-07 00:00:00)
Małgorzata Matuszek

Zmiany z dnia: 2022-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:34 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 68/2022 Barbara Krakowska-Petruk
15:56:28 Edycja elementu informacja Osoba do kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta
(widoczna od 2020-01-10 00:00:00)
Dorota Waldmann
15:52:20 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zbiorczych wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2022 roku Dorota Waldmann
14:53:37 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 73/2022 Barbara Krakowska-Petruk
14:41:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. [BZP.271.66.2022.JB] Jagoda Brussy
14:35:31 Edycja elementu informacja Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Siedlicka, dz. nr ewid. 82, 334/5, 334/6, obręb ewid. 14-Karnin
(widoczna od 2022-10-14 00:00:00)
Katarzyna Ziółkowska
14:25:26 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 05 grudnia 2022r.
(widoczna od 2022-12-06 14:15:00)
Barbara Góral
12:55:05 Edycja elementu informacja Interpelacje i odpowiedzi kadencji VIII 2018-2023 Barbara Szkudlarek
11:09:23 Edycja elementu informacja Głosowania z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023 Barbara Szkudlarek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony