ˆ

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta, z siedzibą 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
  2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO).
  4. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych; prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MIROSŁAW PIOTROWSKI
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-25 12:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-25 12:45:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-25 13:35:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »