ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Wersja skrócona:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą: 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie Administratora, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp..
 
Wersja pełna:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 4, za pośrednictwem poczty elektronicznej: . lub platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku a następnie udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom lub operatorom pocztowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MIROSŁAW PIOTROWSKI
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-25 12:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-25 12:45:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 14:07:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »