ˆ

Konsultacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o rozpoczęciu konsultacji
Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:
1) Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;
2) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022.
 
Zasady i harmonogram konsultacji:
  1. Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, kontakt  tel. 95 7355 801,e-mail: 
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30.08.2021 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 20.09.2021 r.
  3. Harmonogram konsultacji:
Lp.
Termin
Sposób działania, w tym metody
i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
30.08.2021 r. – 20.09.2021 r.
zbieranie uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza nr 1
formularz można złożyć
w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres:
2.
07.09.2021 r., godz. 15.00 – 16.30
osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej
Klub Abstynenta
„24 Godziny”,
ul. Łużycka 32/4,
Gorzów Wielkopolski
3.
14.09.2021 r., godz. 15.30 – 17.00
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne, umożliwiające dyskusję
1) bezpośrednio: Sala herbowa (s.201) Urzędu Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4,
Gorzów Wielkopolski, lub
2) on-line,
- po złożeniu deklaracji udziału
w spotkaniu, wyrażonej za pomocą załączonego formularza
nr 2
 
4. Projekt Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na  rok 2022, będące przedmiotem konsultacji, dostępne będą od 30.08.2021 r. do 20.09.2021 r., w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski.
 
5. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Po zakończeniu konsultacji – w terminie nie późniejszym niż 30 dni – sporządzony i upubliczniony zostanie raport z ich przebiegu.
 
 
                                                                                                                wz. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                           (-)
                                                                                                                                 Monika Józwa
                                                                                                                              Kierownik Referatu
 
 
Gorzów Wielkopolski, 25.08.2021 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-23 07:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-25 08:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-25 08:26:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »