ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja na temat planowanych konkursów ofert, naborów wniosków o dotację i wysokości środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rok 2024 - otwarte konkursy ofert/ nabór wniosków o dotację
Lp. Rodzaj konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu/ naboru Wysokość środków planowanych na realizację zadania
1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2024 roku listopad 2023 r. 202 625,28 zł
2.
Z zakresu pomocy społecznej:
Prowadzenie trzech mieszkań treningowych i/lub wspomaganych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2024-2026
grudzień 2023 r. 285 000,00 zł, w tym na rok 2024 95 000,00 zł
3. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego grudzień 2023 r. 670 000,00 zł
4. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie 2 klubów dla seniorów grudzień 2023 r. 180 000,00 zł
5. Z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Klubu Senior+ grudzień 2023 r. 90 000,00 zł
6. Z zakresu wspierania systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego grudzień 2023 r. 500 000,00 zł
7.
Dowożenie uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2024 roku
grudzień 2023 r. 130 000,00 zł
8.
Z zakresu zdrowia publicznego w 2024 r. - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej
grudzień 2023 r. 432 000,00 zł
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej grudzień 2023 r. 9 500 000,00 zł
10. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Złota Rączka dla Seniora  styczeń 2024 r. 100 000,00 zł
11.
Z zakresu zdrowia publicznego:
- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym
- Przeciwdziałanie narkomanii
styczeń 2024 r. 693 000,00 zł
12. Z zakresu pomocy społecznej – Dofinansowanie kosztów udzielania
pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach
pielęgnacyjno-opiekuńczych
luty 2024 r. 200 000,00 zł
13. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej marzec 2024 r. 30 000,00 zł
14. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - świadczenie usługi asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością 
marzec 2024 r. 2 185 047,06 zł
15.
Z zakresu pomocy społecznej na Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
marzec 2024 r. 564 000,00 zł 
       
 
Rok 2024 - tryb uproszczony
Lp. Rodzaj zadania publicznego Planowane środki Uwagi
1. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł Pozostało 10 000,00 zł
2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – organizacja VII Gorzowskiego Tygodnia Seniora 10 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
3. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 30 000,00 zł Pozostało
23 400,00 zł
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
5. Przeciwdziałanie narkomanii 20 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 50 000,00 zł Pula środków została wyczerpana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 11:06:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:33:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29 14:40:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Fundacji ADRA - Grupy Wsparcia Online "Równoważnia"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Ostojska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-23 14:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Ostojska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-23 14:17:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Ostojska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-23 14:17:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta dla podmiotów ekonomii społecznej działających w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Gorzowa Wielkopolskiego o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej  zmian i postępów w lokalnym środowisku, celem analizy skuteczności i  celowości działań podejmowanych w ramach „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2018-2023” .
 
Wypełnione ankiety  można składać do dnia 31 stycznia 2020 r.  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo skan na adres:  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 11:02:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 11:03:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 11:03:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »