ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja na temat planowanych konkursów ofert i wysokości środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROK 2022
 
1) Konkursy ofert 
 
Lp. Rodzaj konkursu  Planowany termin ogłoszenia konkursu Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania
1.
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
październik 2021 190 080,00 zł
2.
Wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego
listopad 2021
 921 600,00 zł,
w tym:
 
na 2022r.– 307.200,00 zł;
na 2023r. – 307.200,00 zł;
na 2024r. – 307.200,00 zł
3.
Z zakresu zdrowia publicznego
- działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej
w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej
listopad 2021 288 000,00 zł
4.
Z zakresu pomocy społecznejŚwiadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
listopad 2021 1 999 960 zł 
(od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2023 r.)
5.
Z zakresu działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym - Złota Rączka
dla Seniora 
listopad 2021 100 000,00 zł
6.
Z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
grudzień 2021 423 000,00 zł
7.
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
styczeń 2022 3 420 000,00 zł
8.
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
styczeń 2022 640 000,00 zł
9. Dowożenie uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego ul. Walczaka 1a, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki styczeń 2022 78 000,00 zł
 
10. Z zakresu pomocy społecznej -
Dofinansowanie kosztów udzielania
pomocy osobomz chorobą nowotworową
i sprawowania nad nimi opieki,
w tym całodobowej, w prowadzonych
przez podmiot uprawniony placówkach
pielęgnacyjno-opiekuńczych.
luty 2022 170 000,00 zł
11.
Z zakresu pomocy społecznej
Prowadzenie Banku Żywności
dla potrzebujących mieszkańców
Gorzowa Wielkopolskiego
 
luty 2022 30 000,00 zł
12.
Z zakresu pomocy społecznej -
"Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny)
luty 2022 720 000,00 zł 
13.
Z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych - Świadczenie usługi
asystenta osobistego dla osób
z niepełnosprawnością 
 
marzec 2022 1 784 250,00 zł
       
       
       
       
       
       
 
2) Tryb uproszczony
 
Lp. Rodzaj zadania publicznego Przeznaczone środki Uwagi
1. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
(w szczególności działania skierowane
do uchodźców  z Ukrainy - kurs nauki języka polskiego, kursy zawodowe)
40 000,00 zł pozostało 20 000,00 zł
2. Przeciwdziałanie narkomanii 10 000,00 zł pozostało 0,00 zł
       
       
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 12:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 13:26:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 09:38:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Fundacji ADRA - Grupy Wsparcia Online "Równoważnia"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Ostojska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-23 14:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Ostojska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-23 14:17:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Ostojska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-23 14:17:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta dla podmiotów ekonomii społecznej działających w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Gorzowa Wielkopolskiego o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej  zmian i postępów w lokalnym środowisku, celem analizy skuteczności i  celowości działań podejmowanych w ramach „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2018-2023” .
 
Wypełnione ankiety  można składać do dnia 31 stycznia 2020 r.  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo skan na adres:  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 11:02:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 11:03:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bronka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 11:03:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »