ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Komunikacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunikacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

p.o. Dyrektora: Agnieszka Troszczyńska
tel: 95 7355 760
fax: 95 7355 722
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul. Myśliborskiej 34
pok.: 111, piętro I
 
Zakres działania:
 1. prowadzenie spraw wynikających z zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdów;
 2. dokonywanie czynności prawnych wynikających z zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dokumentach pojazdu;
 3. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
 4. nadanie w drodze decyzji numerów cech identyfikacyjnych i wykonania tabliczki zastępczej;
 5. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu następnego badania technicznego pojazdu;
 6. zatrzymywanie i zwracanie dokumentów pojazdu przesłanych przez uprawnione organy;
 7. dokonywanie udokumentowanych zastrzeżeń, zastawów rejestrowych na pojazdachi ich likwidacja;
 8. generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę i udostępnianie jego stronie postępowania;
 9. wprowadzanie danych do produkcji prawa jazdy na podstawie zwrotnie przekazanych danych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i ich przesyłanie w drodze teletransmisji w celu wytworzenia dokumentu prawa jazdy;
 10. wydawanie polskich krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania;
 11. prowadzenie wymiany krajowych praw jazdy wydanych za granicą na polskie krajowe prawo jazdy;
 12. sprawowanie nadzoru nad kierującymi pojazdami;
 13. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących skierowania, zatrzymywania i cofania prawa jazdy, wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów, informacji i ustaleń stanu faktycznego lub na podstawie zawiadomienia właściwych organów;
 14. prowadzenie spraw dotyczących kierowania kierujących pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i kierowanie do poddania się badaniom sprawności fizycznej, psychicznej oraz egzekwowanie wykonania w tym zakresie wniosków policji;
 15. zwrot zatrzymanych i przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania;
 16. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
 17. prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców objętych z ustawy nadzorem;
 18. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, a także decyzji zmieniających w zakresie danych ujętych w rejestrach;
 19. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty;
 20. kontrolowanie, prowadzenie nadzoru merytorycznego i formalnego nad jednostkami przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów;
 21. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców;
 22. prowadzenie ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji i jej przedłużanie;
 23. prowadzenie ewidencji wykładowców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji;
 24. nadzorowanie merytoryczne w zakresie zgodności prowadzonych szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym, kurs dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców;
 25. przetwarzanie danych przekazywanych przez ośrodki szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców oraz sporządzanie analiz i zestawień;
 26. kontrolowanie, prowadzenie nadzoru merytorycznego i formalnego nad ośrodkami szkolenia kierowców i wydawanie zaleceń pokontrolnych;
 27. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
 28. pobieranie i przekazywanie właściwemu organowi opłaty ewidencyjnej;
 29. prowadzenie wydziałowego archiwum pojazdów i kierowców;
 30. prowadzenie korespondencji z właściwymi organami zagranicznymi w zakresie działania wydziału;
 31. przyjmowanie elektronicznie i fizycznie wytworzonych dokumentów komunikacyjnych;
 32. zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji urządzeń infrastruktury ADSxP;
 33. przygotowywanie umów o świadczenie usług w zakresie holowania   i przechowywania pojazdów;
 34. prowadzenie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez wydział z wyłączeniem egzekucji wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym polegającej na zwrocie pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz zwrocie dokumentu prawo jazdy;
 35. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:05:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Nowakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:08:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jakub Opora
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-15 11:59:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »