ˆ

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek L sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Kaczanowski, zwołał L sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, która odbędzie się 25 maja 2022 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 4.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
4.Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2021 rok.
5.Raport o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2021:
         a. zapoznanie się z raportem o stanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
         b. debata,
         c. druk nr 923 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wotum zaufania
6.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2021r.
  1. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021r., sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta za 2021r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021r. oraz informacją o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gorzowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2021r.,
  2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
    z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
  3. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. druk nr 924 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za 2021 rok,
  6. druk nr 925 - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
8.Sprawozdanie z realizacji Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+ za rok 2021.
9.Informacja o udzielonych ulgach w ramach Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2020-2021.
10.Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok.
11.Druk nr 945 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
12.Druk nr 946 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
13.Druk nr 947 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
14.Druk nr 948 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15.Druk nr 949 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2022-2047.
16.Druk nr 941 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17.Druk nr 942 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18.Druk nr 943 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
19.Druk nr 940– podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
20.Druk nr 944 – podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
21.Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2022 r.
22.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
23.Sprawy różne, wolne wnioski.
24.Zakończenie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matuszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-11 14:15:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Matuszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-11 14:32:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Matuszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11 14:33:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »