ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek XXIII sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIII sesja Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zwołana zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art.15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz.14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
     Przewodniczacy Rady Miasta będzie prowadził obrady sesji z sali 201 Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z realizacji Polityki Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+za rok 2019.
 6. Druk nr 425 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.
 7. Druk nr 426 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 8. Druk nr 427 - podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego.
 9. Druk nr 428 - podjęcie uchwały w sprawie konsultacji dotyczących niektórych nazw miejscowości położonych w granicach Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 10. Druk nr 429 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
 11. Druk nr 430 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Różyckiego.
 12. Druk nr 431 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej.
 13. Druk nr 432 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Złotego Smoka, ul. Szczecińską a droga ekspresową S3.
 14. Druk nr 434 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 15. Druk nr 435 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 16. Druk nr 436 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 17. Druk nr 433 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2020-2048.
 18. Druk nr 437 - podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 19. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2020 r.
 20. Informacja o stanie realizacji uchwał.
 21. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 22. Sprawy różne, wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matuszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-20 14:12:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Matuszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-20 14:13:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Matuszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20 14:16:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »