ˆ

2016 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 procedura przetargowa 97/1/2016 plik
2 umowa dzierżawy działka nr 441, obręb Chwalęcice plik
3 podmioty odprowadzające podatki od nieruchomości plik
4 wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt plik
5 przetargu nieograniczonego na usługi pocztowe plik
6 inwestycje zrealizowane w Przedszkolu Nr 25 przy ul. Długosza plik
7 wydane decyzje na budowę farm elektrovoltaicznych od 01.01.2014 do 31.12.2015 plik
8 koszty oraz zasady utrzymywania witryny internetowej miasta plik
9 częstotliwość i daty objazdów ul. Szczecińskiej w terminach od 01.01.2015  do 31.12.2015 plik
10 przetarg na teren numer 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
11 ilość mieszkań komunalnych wybudowanych przez miasto w roku 2014 i 2015 plik
12 powierzchnia obwodów ewidencyjnych i obwodów wyborczych plik
13 organizacja zarządzania drogami, transportem publicznym oraz przejazdami drogowo-kolejowymi plik
14 umowa ze Stalą Gorzów na korzystanie ze stadionu im. E. Jancarza w 2014 plik
15
prace nad uchwałą ustalającą zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych z jakich mają być wykonane
plik
16 nr ID aglomeracji, domowe oczyszczalnie zmontowane w mieście, dostęp do informacji na temat stanu jakości wody,  plik
17 monitoring miasta plik
18 postępowanie w sytuacjach kryzysowych plik
19 zmiana nazwy miasta plik
20 sprawozdania z wykonania planu promocji 2015, plan promocji na rok 2016, sprawozdanie Biura Prasowego za rok 2015, wydatki na Dzień Pamięci i Pojednania 2016 plik
21 wynagrodzenia w latach 2014, 2015, 2016 plik
22 umowy nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne plik
23 zakres realizacji przez spółkę aneksu 01/2013 do porozumienia z dnia 29.09.2010 między Miastem a Spółką Stal Gorzów SA plik
24 koszt pokazu sztucznych ogni podczas sylwestra miejskiego w latach 2014 i 2015 plik
25 rejestr i lokalizacja pomników przyrody plik
26 przetarg na działkę nr 441  przy ul. Marcinkowskiego plik
27 usprawnienie pracy i poprawa organizacji plik
28 zarządzenie Prezydenta Miasta 220/W/I/2015 plik
29 działania pokontrolne po audycie dotyczącym przyznawania dotacji na sport plik
30 wynagrodzenie oraz efekty pracy Wojciecha Kłosowskiego  plik
31 informacje o Komisjach i Sesjach Rady Miasta  plik
32 postępowanie w sprawie udostepnienia informacji o wynagrodzeniu Adama Piechowicza plik
33 współpraca z miastami partnerskimi plik
34 członkowstwo Gorzowa Wlkp. w Buisness Speedway Club plik
35 materiały pokontrolne Miejskiego Ośrodka Sportowego plik
36 gabinet polityczny plik
37 użytkowanie nieruchomości na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego plik
38 koszty ogłaszania przetargów, zamówień publicznych i rokowań w prasie plik
39 zaległości czynszowe plik
40 wyjazdy służbowe Prezydenta Miasta plik
41 koszty organizacji Dni Gorzowa 2015 plik
42 organizacja i koszty Biura Rady Miasta, dostęp do parkingu UM plik
43 oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki w Gorzowie plik
44 pomiary natężenia ruchu kołowego w Gorzowie  plik
45 zapytanie ofertowe w sprawie wykonania sali obsługi klienta UM plik
47 gabinet polityczny plik
48 remont biura prezydenta miasta plik
49 informacja na temat działki nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
50 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  plik
51 nagrody dla pracowników samorządowych plik
52 rondo turbinowe plik
53 umowy zawarte z Adamem Piechowiczem plik
54 likwidacja Placówki Dziennego Wsparcia plik
55 zatrudnienie w Urzędzie Miasta plik
56 zamówienie publiczne " System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." plik
57 wycinanie drzew i krzewów w latach 2011-2014 plik
58 postępowanie WAD-IV.271.6.2016.AZ plik
59 konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku plik
60 licencje taxi - stan na 01.03.2016 plik
61 umowy z portalem echogorzowa.pl plik
62 szkolenie pracowników plik
63 pracownicy urzędu plik
64 działka nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
65 obszar MG-6 plik
66 funkcjonowanie instalacji PGE plik
67 pracownicy urzędu plik
68 funkcjonowanie zastępcy prezydenta ds. społecznych plik
69 przetarg na "Przeprowadzenie badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa Wlkp. w 2016r." plik
70 profile miasta w serwisach społecznościowych plik
71
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w roku 2016
plik
72 umowy z Ministerstwem Sportu dotyczące Orlików w Gorzowie plik
73 organizacja pracy wydziału zajmującego się systemami informatycznymi  plik
74 działka nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
75 stenogramy z posiedzeń Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26.10.2015 r. plik
76 funkcjonowanie Rady Miasta plik
77 nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu plik
78 umowa użytkowania wieczystego gruntu miejskiego przy ul. Zielina K 82 plik
79 funkcjonowanie Wydziału Edukacji w związku z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym plik
80 statut Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp. plik
81 dowód rejestracyjny pojazdu plik
82 stroje dla Dzikie Dziki Gorzów plik
83 zasady wynajęcia lokalu dla Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta plik
84 ocena wniosków na sport wyczynowy plik
85 działka nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
86 funkcjonowanie SPP, obsługa prawna urzędu plik
87 wyjazdy służbowe Prezydenta Miasta plik
88 obsługa profilu "Jacek Wójcicki" w serwisie społecznościowym  plik
89 zasady dotacji dla Klubu Stal Gorzów S.A. plik
90 nabór na stanowisko dyrektora Biura Prasowego plik
91 przetarg " Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2016-2018" plik
92 budżet obywatelski plik
93 funkcjonowanie BIP plik
94 działka miejska nr 1507 plik
95 wynagrodzenia w UM plik
96 czy propozycja mieszkańca zgłoszona podczas chatu z Prezydentem Miasta została przekazana do MCK plik
97 rejestr nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym plik
98 rejestr umów plik
99 ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły od 01.01.2016 plik
100 decyzje o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego plik
101 nabór na stanowisko dyrektora Biura Prasowego plik
102 wynagrodzenie Sekretarz Miasta plik
103
osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stan na 08.04.2016
plik
104 karta pojazdu służbowego plik
105 sprzęt elektroniczny w UM plik
106 działka nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
107 dzieci 6 i 7 letnie w przedszkolach i szkołach podstawowych plik
108 doprecyzowanie informacji  plik
109 kalendarz spotkań zastępy prezydenta ds. społecznych plik
110 informacje o przetargach plik
111 zwalczanie barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego pilk
112 ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej w roku 2014 i 2015 plik
113 mail wysłany na adres plik
114 sprawa WGM-IV.6845.2.70.2015.AL plik
115 prezentacja Tuptuś plik
116 budżet partycypacyjny plik
117 umowy z Fundacją i Stalą Gorzów dotyczące dzierżawy działki na której stoi maszt plik
118 zakup specjalistycznych pozycji książkowych  plik
119 sprawozdanie GCPR plik
120 ochrona środowiska plik
121 wykonanie prezentacji Tuptuś plik
123 remont ul. Sikorskiego, Strzeleckiej i Pocztowej plik
124 termin realizacji remontów chodników plik
125 transport szynowy podczas Dni Gorzowa 2016, promocja Dni Gorzowa 2016 plik
126 konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej plik
127 film promocyjny dotyczący planu inwestycyjnego plik
128 komunikacja z mieszkańcami plik
129 działka 441 plik
130 działka 542/2 plik
131 działka 441 plik
132 przetarg na nieruchomości przy ul. Węgierskiej i Słowiańskiej plik
133 rewitalizacja plik
134 dzieci do lat 3 w oddziałach przedszkolnych  plik
135 chodniki przy ul. Grottgera, Kołłątaja i Fredry plik
136 plan transportowy - centrum przesiadkowe plik
137 rewitalizacja bulwaru Nadwarciańskiego plik
139 rekrutacja plik
140 protokoły z posiedzeń komisji plik
142 remont ul. Jaśminowej plik
143 zezwolenia na sprzedaż alkoholu plik
144 komunikacja miejska plik
145 liczba przelewów plik
146 zadłużenie miasta plik
147 kontrola Wydziału Organizacyjnego plik
148 radny M. Szmytkowski - frekwencja na sesjach oraz potrącenia z diety plik
149 polityka właścicielska wobec spółek komunalnych plik
150 uchwała w sprawie utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. plik
151 budżet Dni Gorzowa 2016 plik
152 ilość miejsc w przedszkolach plik
153 kontrola dotacji dla AZS PWSZ plik
154 schronisko "Azorki" plik
155 obieg dokumentów plik
156 program remontów chodników plik
157 kasyno przy ul. Kos. Gdyńskich - opłaty i podatki plik
158 remont Czerwonego Spichlerza plik
159 umowa ze Stowarzyszeniem Ludzie dla Miasta - Kongres Ruchów Miejskich plik
160 budowa odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.  plik
161 pokrycie terenów miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego plik
162 szkolenie z dostępu do informacji publicznej plik
163 schronisko dla zwierząt - statystyka plik
164 kopia decyzji o warunkach zabudowy plik
165 kto oraz za ile remontuje były Klub Lamus plik
166 zatrudnienie Sekretarz Miasta plik
168 preselekcja pojazdów przeciążonych plik
170 utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - przetarg plik
171 Zakład Utylizacji Odpadów - absolutorium, uchwały, plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta plik
172 Wydział Edukacji - statystyka dotycząca wyżywienia w przedszkolach i szkołach plik
173 czy Pani Sekretarz konsultowała z Panem Prezydentem wezwanie osoby składającej wniosek do zaprzestania narusznia dóbr osobistych plik
174 procedura udostępnienia faktur i umów związanych z Dniem Pamięci i Pojednania, Dniami Gorzowa i wynagrodzeniami dyrektorów plik
175  dokumentacja techniczna ul. Owcza 7 plik
176 list intencyjny podpisany 20.11.1999 z miastem Monopoli  plik
178 oczyszczalnie przydomowe plik
179 internetowa forma publikacji przetagów i komunikatów plik
180 dane i lokalizacja obiektów zużywających energię w ilości większej niż 20 MWh/rok plik
181 oświadczenia majątkowe radnych plik
182 budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne plik
183 projekt unijny "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" plik
184 przetarg oraz budowa Filharmonii Gorzowskiej plik
185 organizacja Oratorium dla świata Piotra Rubika plik
186 oferty złożone przez oferentów na zadanie "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" plik
187 wielkość zadłużenia miasta plik
188 oferty organizacji porzarządowych, które wygrały konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
189 rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plik
190 powód uchylenia zarządzenia plik
191 decyzja o uwarunkowaniachśrodowiskowch dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczenia serwisu samochodowego  plik
192 lokale socjalne oraz lokale będące w mieszkaniowym zasobie gminy plik
193 ZUO plik
194 ZUO plik
195 wniosek "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" plik
196 termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na relizację zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatej pomocy prawnej w roku 2017 plik
197 zgodność z prawem zarządzenia plik
200 ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latacj 2010-2016 plik
201 struktura organizacyjna urzędu plik
202 szkolenia pracowników plik
203 planowane inwestycje w promieniu 1km - Wawrów plik
204 "Utrzymania czystości na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz usuwanie odpadów z miejskich koszy ulicznych" plik
205 rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych od stycznia do maja 2016 plik
206 środki przekazane na projekt Stowarzszenia Wodniaków Przystań plik
207 zgodność z prawem zarządzenia z 5 października plik
208 status nieruchomości przy ul. Podmiejskiej  plik
210 Ogólnopolskie Dni NATO plik
211 kontrola dotacji KS STILON plik
212 pozwolenie na uzytkowanie stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Energetyków plik
213 obsługa mediana Dni Gorzowa plik
214 umowa na obsługę elektronicznego składania wniosków  plik
215 formularze cenowe ofert złożonych w postępowaniu na całoroczne utrzymanie czystości i porządku w Śródmieściu plik
216 decyzje pozwoleń na budowę instalacji energetycznych od 1 stycznia 2016 do 1 lipca 2016 plik
217 przegląd dokumentacji dotyczącej zmiany organizacji ruchu przy ul. Władysława IV plik
218 porozumienia na podstawie którego p. Agnieszka Stanisławska została przeniesiona na stanowisko sekretarza do UM  plik
220 dokumenty związane z odejściem Sekretarz Miasta plik
221 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plik
222 spotkanie z Eskadrą plik
223 rejestr skarg za rok 2015 i 2015 plik
224 dokumenty odwołujące, naboru, awansu i powołujące plik
225 roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury plik
226 lista kandydatów którzy zgłosili się do naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Strategii Miasta  plik
227 konsultacje społeczne plik
228 przebudowa ul. Walczaka i ul. Warszawskiej plik
229 godziny otwarcia urzędu plik
230 kontrola dotacji KS STAL plik
231 dokumenty audytu z 2013 roku "Rozliczenie dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym zakresie kultury fizycznej" plik
232 strategie, plany działań, programów w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich środowisk plik
233 szczepienia przeciw grypie plik
234 projet w ramach konkursu RLPB.02.01.00.-IZ.00-08-K01/15 plik
235 ankieta zarządzanie cmentarzami plik
236 lista inwestycji zatwierdzonych do wykonania w roku 2016 i 2017 z budżetu obywatelskiego plik
237 konkursy MCK i MOS plik
238 protokół kontroli Wydziału Organizacyjnego plik
239 wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. od dnia 1 grudnia 2014 do 20 lipca 2016 plik
240 centrum usług wspólnych plik
241 dzierżawa terenu dz. nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
242 strona internetowa i profile w portalach społecznościowych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. plik
243 dokumenty przekazane do UM Gorzów w drodze przeniesienia p. Agnieszki Stanisławskiej z funkcji dyrektora szkoły w Boleminie na stanowisko Sekretarza Miasta  na mocy porozumienia między samorządami plik
244 przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Borowskiego  wraz z przebudową drgi ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego  plik
245 umowy, porozumienia, pisma, wnioski w sprawie logo i herbu miasta na piwie Gorzowiak plik
246 umowy lub dzierżawa powierzchni na cele reklamowe plik
247 wyjaśnienie wpisów w centralnym rejestrze skarg i wniosków plik
248 przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Borowskiego  wraz z przebudową drgi ul. Dąbrowskiego do ul. Wyszyńskiego  plik
250 faktury Stali plik
251 dokument określający sposób udostępniania informacji publicznej w urzędzie plik
252 zimowe utrzymanie chodnikow w Gorzowie Wlkp.  plik
253 zagospodarowanie działki przy ul. Jaspisowej plik
254 inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców od 2010 roku plik
255 cmentarze komunalne plik
256 działka 441 plik
258 budow placu zabawa wraz ze ścieżką przyrodniczą na terenie SP4 w Gorzowie Wlkp. plik
259 dokumenty dotyczące przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Granitowej plik
260 zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej dot. wyłonienie dyrektora MCK, regulamin pracy tej komisji plik
261 liczba zainicjowaych działalności naukowo-badawczej i standaryzacji dotyczącej obrony cywilnej  plik
262 warunki zabudowy działki przy ul. Kwiatowej  plik
263 Mała Akademia Jazzu plik
264 faktury Stali plik
265 Miejska Komisja Rowiązywania Problemów Alkoholowych plik
266 nieruchomości zasiedziane plik
267 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych plik
268 wnioski na inicjatywę lokalną od 2011 roku  
270 wyjaśnienia dotyczące niskiej ceny plik
271 umowy na ustawienie skrzynek wolnostojących plik
272 przebudowa ul. Piłkarskiej plik
273 konkurs na dyrektora MOS plik
274 wydzierżawienie działki przy ul. Kwiatowej plik
275 inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców od 2010 roku plik
276 ośrodek wypoczynkowy w Dziwnowie plik
277 inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców od 2010 roku plik
279 korespondencja z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plik
280 kontraruch rowerowy plik
281 system motywacyjny w urzędzie plik
282 studium wykonalności projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez urząd miasta oraz udostępniania danych osobowych" plik
284 liczba interwencji Straży Miejskiej plik
285 poręczenie i gwarancje udzielane przez miasto plik
286 rejestry prowadzone przez UM plik
287 inicjatywa obywatelska mieszkańców, zapis w statucie plik
288 wsparcie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej plik
289 zamówienia ogródka dydaktycznego "Świat wokół nas" przy SP12 plik
290 wybory przedstawiciela pracowników do komisji bezpieczeństwa oraz zespołu powypadkowego plik
291 decyzje o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczego plik
292 program oraniczenia niskiej emisji plik
294 finansowanie nauki pływania uczniów gorzowskich szkół plik
296 rejestr decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego plik
297 zakres współpracy ze Stowarzyszeniem Sportu i Rekreacji Kunicka plik
298 lokale użytkowane przez sportowców i kluby sportowe plik
299 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w uzytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę działki przy ul. Kwiatowej plik
301 pusyte miejsca w załącznikach plik
302 ośrodek wczasowy w Dziwnowie - forma prawna plik
303 regulamin ZFŚS plik
305 ogłoszenia o przetargach dotyczących dzierżawy terenu lub jego części działki przy ul. Kwiatowej plik
306 zasady współpracy z Pronobis plik
307 centralny rejestr skargi i wniosków plik
309 wszelkie dokumenty związane ze wsparciem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi WIleńskiej plik
310 upoważnienia dyr. BSI, liczba pracowników BSI, obieg pisma plik
311 umowa dzierżawy z Gorzowską Fundacją Żużlową  plik
313 informacje dotyczące sytpendiów sportowych przyznanych od początku 2015 roku  plik
314 wniosek Gorzowskiej Fundacji Żużlowej o wydzierżawienie działki nr 1507 plik
315
uposażenia radnych, uczestnictwo radnych w sesji, dieta radnej H. Kunickiej plik
316
protokół z kontroli SP14 plik
317
działka nr 1507 przy ul. Kwiatowej plik
318
umowa na dostawy wyposażenia w Przedszkolach Miejskich plik
319
grunty, nieruchomości wykorzystywane na cele związane z telefonią komórkową plik
320
obecność radnych na sesjach Rady Miasta
321
decyzja o przekazaniu działki nr 1507 w trwały zarząd plik
322 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gorzowskiej Fundacji Żużlowej
323
załączniki do pisma Gorzowskiej Fundacji Żużlowej w sprawie umowy dzierżawy plik
324
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 937/7 i 937/5 plik
325 realizacja programu "Archipelag Skarbów" plik
326
remont ul. Walczaka - płyty nagrobne
327 działka nr 441 przy ul. Marcinkowskiego plik
328
rozwój elektronicznych usług świdczonych przez Urząd Miasta
plik
329 koszty konsultacji w sprawie powołania dzielnic plik
330 decyzje o wysokości stypendiów sportowych, oraz miejscowości zamieszkania stypendystów
331 akcja społeczna "Odnawiamy podwórka" plik
332 instrukcja ws wyszukiwania uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej plik
333
ceny ofert na utrzymanie czystości na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
334 zapytanie o wniosek związany ze wsparciem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej plik
335 wysokość wpływów i wydatków z "kapslowego" za ostatnie 4 lata plik
336 dostawca wody na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
337 załączniki do protokołu z kontroli SP 14 plik
338 nagrody, premie, podwyżki pracowników UM plik
340 zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalu Viva Disco plik
341 informacja dotycząca konkursu na stanowisko Dyrektora CEA Filharmonii Gorzowskiej plik
342 uwagi, sugestie, zalecenia od Wojewody Lubuskiego dot. Uchwały Rady Miasta LXVII/983/2006 plik
344 stworzenie eco-mariny plik
345 umowa dzierżawy z Gorzowską Fundacją Żużlową plik
346 nieruchomości związane z telefonią komórkową plik
347 zakup tramwajów plik
348 nieterminowe wykonanie umowy dot. wyposażenia oddziałów przedszkolnych plik
349 projekt budowlany dot. działek 14/18 i 14/16 obręb 1 Chwalęcice plik
350 utrzymanie czystości w obiektach należących do Urzędu Miasta plik
351 przeznaczenie środków z kapslowego plik
352 kwalifikacje pracownika plik
353 ruchy kadrowe w Urzędzie Miasta od 01.01.2016r. plik
354 konkurs dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
355 wnioski o wydanie dowodu osobistego, profile kandydatów na kierowców plik
356 okresowa analiza stanu BHP w Urzędzie Miasta w latach 2013-2015 plik
357 ilość pism wpływających do Urzędu Miejskiego za pomocą platformy ePUAP w 2015 r. plik
358 współpraca z firmą Eskadra plik
359 wyniki postępowania  na wybór wykonawcy - dot. projektu "Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów oraz Kopernika" plik
360 protokół z rozstrzygnięcia - dot. projektu "Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika" plik
361 monitoring mediów plik
362 głosowanie dot. uchwały Rady Miasta z dnia 25.10.2006r. plik
363 nieruchomości dzierżawione spółce Stal Gorzów Wielkopolski SA oraz Gorzowskiej Fundacji Żużlowej plik
364 rejestr skarg i wniosków 2016 plik
365 wydatki na promocję marki plik
366 dzierżawa nieruchomości pod maszt telefonii komórkowej w 2000 r. plik
367 protokół zamówienia publicznego dot. Rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wlkp. plik
368 mieszkania chronione plik
369 informacje dotyczące Stowarzyszenia Wodniaków Przystań Gorzów plik
370 rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych plik
371 dokumentacja związana ze skargą plik
372 nieobecności radnych plik
373 nieobecności radnych plik
374 nieobecności radnych plik
375 forma ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta plik
376 nieruchomości dzierżawione spółce Stal Gorzów plik
377 dokumenty z kontroli plik
378 nowe logo, umowa z Eskadrą plik
379 szczątki nosorożca plik
380 nieobecności radnych plik
381 nieobecności radnych plik
382 ruchy kadrowe w Urzędzie Miasta plik
383 środki na działania związane z profilaktyką przeciwalkoholową, promocją zdrowia, edukacją itp. plik
384 informacje dotyczące powiatowej geodezji plik
385 spółki prawa handlowego z udziałami samorządu plik
386 informacje dotyczące Stowarzyszenia Wodniaków Przystań Gorzów plik
387 nieobecności radnych plik
388 informacja w sprawie zakazu spożywania alkoholu w Gorzowie Wlkp. plik
389 umowa z firmą Eskadra plik
390 dokumentacja dotycząca zezwoleń na wycinkę drzew plik
391 dokumentacja dotycząca usuwania drzew plik
392 tempo wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez gorzowski Miejski Ośrodek Funkcjonalny plik
393 postępowanie w sprawie aktualizacji marki plik
394 umowa z Balzola Polska Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. plik
395 wykonanie umowy dotyczącej wyposażenia Przedszkola nr 25 plik
396 umowa dzierżawy ze Spółką Stal Gorzów Wielkopolski SA plik
397 publikacja wykazu nieruchomości 47/II/2007r. z dnia 31.01.2007r. plik
398 działalność schroniska "Azorki" i opieka nad zwierzętami w latach 2014-2016 plik
399 budowa elementów kanalizacji deszczowej rejonu Zawarcia plik
401 kontrola Stowarzyszenia Wodniaków Przystań Gorzów plik
402 kompetencje pracownika plik
403 kompetencje pracownika plik
404 kompetencje pracownika plik
405 dokumentacja budowlana dot. budynków jednorodzinnych i garaży przy ul. Szenwalda plik
406 Budżet Obywatelski plik
407 referencje dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRINŻ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. plik
408 działania remontowe w Urzędzie Miasta w 2015 i 2016 roku plik
409 współpraca międzynarodowa z włoskim miastem Teramo plik
410 obowiązki informacyjne wobec społeczeństwa plik
411 zasady wyboru miast partnerskich plik
413 dokumenty dotyczące wycinki drzew plik
414 środki z kapslowego plik
415 utrzymanie i przejezdność dróg w granicach administracyjnych miasta plik
416 umowy dzierżawy ze Stalą Gorzów S.A. i Gorzowską Fundacją Żużlową plik
417 termin wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego plik
418 wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plik
419 cyberpolisa plik
420 wsparcie działań przedsiębiorców plik
421 list referencyjny dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych PRINŻ / wydajność przepompowni ścieków plik
422 umieszczenie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej plik
423 koncesje na sprzedaż alkoholu plik
424 współpraca międzynarodowa z włoskim miastem Teramo plik
425 współpraca międzynarodowa z włoskim miastem Cava de' Tirreni plik
426 badania dotyczące marki miasta plik
427 prezentacja marki miasta plik
428 umowy cywilno-prawne z dziennikarzami plik
429 umowy z Telewizją Teletop plik
430 zabezpieczenie ruin domu przy ulicy Wyszyńskiego/Górczyńskiej plik
431 Budżet Obywatelski plik
432 kompetencje pracowników plik
433 nadzór nad Stowarzyszeniem Wodniaków "Przystań Gorzów" plik
434 zajęcie pasa drogowego przy ul. Czartoryskich plik
444 film mannequin challenge plik
445 instytucje ujęte w planie zarządzania kryzysowego plik
446 wycinka drzew przy ul. Kostrzyńskiej plik
447 przebudowa ulicy Kostrzyńskiej plik
449 jarmark bożonarodzeniowy plik
450 prezentacja marki plik
451 status odcinka drogi ulicy Mościckiego plik
452 przelewy na rzecz firmy GISO Spółka Jawna plik
453 uszkodzenia spowodowane przez korzenie drzew plik
454 koszty prezentacji marki plik
455 czasowa organizacja ruchu przy ulicy Warszawskiej plik
456 wniosek o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący prezentacji marki plik
457 konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki plik
458 współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Razem plik
459 firmy posiadające koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych plik
460 ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodawki plik
461 dochody i wydatki bieżące Miasta, deficyt, zadłużenie w 2002, 2005, 2010 i 2016 roku oraz plan na 2017 rok plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Adamczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-22 08:43:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-22 08:43:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-20 12:50:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »