ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Lidia Matys
tel. 95 7355 549
fax 95 7355 670
e-mail
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  - budynek przy ul. Sikorskiego 3-4
pok. 321
 
Sprawy dotyczące funkcjonowania Rady Miasta, komisji i radnych prowadzi Wydział Organizacyjny:
               - Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta:  Małgorzata Matuszek
tel. 95 7355 544
e-mail:
pok. 217
 
Zakres działania:
 1. upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie;
 2. przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu;
 3. aktualizowanie i dokonywanie zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu;
 4. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu;
 5. koordynowanie przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących urzędu;
 6. organizowanie ocen okresowych pracowników urzędu oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych miasta;
 7. prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez prezydenta upoważnień i pełnomocnictw;
 8. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych;
 9. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 10. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 11. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów w urzędzie;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń;
 13. prowadzenie reklamowania wobec pracowników urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 14. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników urzędu i kierowników jednostek samorządu terytorialnego;
 15. przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym;
 16. przygotowanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym;
 17. koordynowanie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści;
 18. prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej, zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika;
 19. koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
 20. koordynowanie działań podejmowanych w sprawach dotyczących rozpatrywania petycji w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Petycji;
 21. prowadzenie obsługi merytorycznej oraz organizacyjno-technicznej rady;
 22. prowadzenie obsługi protokolarnej sesji rady, komisji, klubów radnych;
 23. prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących;
 24. realizowanie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń honorowych przez radę;
 25. realizowanie zadań w zakresie dostępu do informacji publicznej dotyczącej pracy rady, komisji i radnych;
 26. prowadzenie spraw  w zakresie planowania i wykonywania budżetu rady;
 27. przygotowanie wyborów ławników do sądów powszechnych;
 28. współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów;
 29. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do rady;
 30. prowadzenie centralnej ewidencji uchwał rady;
 31. realizowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej rady;
 32. projektowanie, wdrażanie i rozwój systemu komunikacji wewnętrznej urzędu za pomocą dostępnych technologii;
 33. współudział w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w urzędzie;
 34. koordynowanie i monitorowanie działań związanych z publikowaniem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej przez wydziały urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-04 10:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kulczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-04 10:22:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-02 11:54:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »