ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Lidia Matys
tel. 95 7355 549
fax 95 7355 670
e-mail
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  - budynek przy ul. Sikorskiego 3-4
pok. 321, piętro II
 
Sprawy dotyczące funkcjonowania Rady Miasta, komisji i radnych prowadzi Wydział Organizacyjny:
               - Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta:  Małgorzata Matuszek
tel. 95 7355 544
e-mail:
pok. 217
 
Zakres działania:
 1. przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu;
 2. aktualizowanie i dokonywanie zmian w regulaminie urzędu;
 3. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich wydziałów;
 4. współudział w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w urzędzie;
 5. koordynowanie przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących urzędu;
 6. prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 7. koordynowanie działań podejmowanych w sprawach dotyczących rozpatrywania petycji, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Petycji;
 8. koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie zbiorczego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej;
 9. koordynowanie i monitorowanie działań związanych z publikowaniem informacji publicznej w BIP przez wydziały;
 10. prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez prezydenta upoważnień i pełnomocnictw;
 11. projektowanie, wdrażanie i rozwój systemu komunikacji wewnętrznej urzędu za pomocą dostępnych technologii;
 12. upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie;
 13. prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej, zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika;
 14. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami w urzędzie;
 16. organizowanie ocen okresowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 17. prowadzenie ewidencji zbiorczej delegacji krajowych i zagranicznych;
 18. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów w urzędzie;
 19. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń;
 20. prowadzenie reklamowania wobec pracowników urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 21. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 22. przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym;
 23. przygotowanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym;
 24. koordynowanie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści;
 25. prowadzenie obsługi merytorycznej oraz organizacyjno-technicznej rady;
 26. prowadzenie obsługi protokolarnej sesji rady, komisji, klubów radnych;
 27. prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących;
 28. realizowanie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń honorowych przez radę;
 29. realizowanie zadań w zakresie dostępu do informacji publicznej dotyczącej pracy rady, komisji i radnych;
 30. prowadzenie spraw  w zakresie planowania i wykonywania budżetu rady;
 31. przygotowanie wyborów ławników do sądów powszechnych;
 32. współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów;
 33. koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do rady;
 34. prowadzenie ewidencji zbiorczej uchwał rady;
 35. prowadzenie ewidencji zbiorczej interpelacji i zapytań radnych;
 36. realizowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej rady.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-04 10:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kulczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-04 10:22:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 13:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »