ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja chodnika przy ul. Norwida w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.49.2020.AN]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-07
Data rozstrzygnięcia
2020-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie i realizacja kursów e-learningowychoraz usługi tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. [BZP.271.52.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 172.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-22
Data rozstrzygnięcia
2020-09-10
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi. [BZP.271.47.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 190.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-22
Data rozstrzygnięcia
2020-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021 [BZP.271.45.2020.AN]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 39 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-21
Data rozstrzygnięcia
2020-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań:Zamówienie częściowe nr 1 - Poszerzenie pasa drogowego oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. Zamówienie częściowe nr 2 - Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej. [BZP.271.46.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik zamówienie częściowe nr 1 (PDF, 211 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-16
Data rozstrzygnięcia
2020-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.„Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.44.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozstrzygnięcie zamówienia (PDF, 357.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020-2023.[BZP.271.42.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 175 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-30
Data rozstrzygnięcia
2020-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i bieżąca konserwacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego oraz Zachodniego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.38.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 207.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-16
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie fontann miejskich w Gorzowie Wlkp.[BZP.271.36.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu (PDF, 338.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-12
Data rozstrzygnięcia
2020-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.37.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 119.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji