ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
2022-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja wydarzenia informacyjno – promocyjnego w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim pn. „Majówka w Parku Wiosny Ludów”. [BZP.271.17.2022.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.14.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 490 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-09
Data rozstrzygnięcia
2022-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja optymalizacji układu sieci komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. oraz na terenie gmin sąsiadujących – dostosowanie do aktualnych założeń inwestycyjnych. [BZP.271.11.2022.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 209.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-07
Data rozstrzygnięcia
2022-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji klimatyzacji VRF w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – etap II [BZP.271.12.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 294.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-22
Data rozstrzygnięcia
2022-03-30
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski. [BZP.271.8.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 444.2 KiB)
 • Wynik postępowania modyfikacja (PDF, 444.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-21
Data rozstrzygnięcia
2022-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r. [BZP.271.6.2022.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 251.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów [BZP.271.3.2022.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 364 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-02-14
Data rozstrzygnięcia
2022-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał Poprzeczny [BZP.271.07.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 473.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-04
Data rozstrzygnięcia
2022-03-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania objętego Kontraktem nr II etap II „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II” [BZP.271.4.2022.IKP ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 371.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-30
Data rozstrzygnięcia
2022-02-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie robót związanych z przystosowaniem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wielkopolskim. [BZP.271.71.2021.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 684.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji