ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-31
Data rozstrzygnięcia
2021-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Geodezyjne podziały nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski [BZP.271.10.2021.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 217.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-15
Data rozstrzygnięcia
2021-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Podział nieruchomości położonych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.Geodezyjne wydzielenie pasów drogowych [BZP.271.4.2021.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-02-04
Data rozstrzygnięcia
2021-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.1.2021.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 198.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej [BZP.271.89.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozstrzygnięcie zam. nr 2 (PDF, 235.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz [BZP.271.91.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 195.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.84.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 274.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.81.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik postępowania (PDF, 215.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2021-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.87.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 213.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 230.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2021-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1 - Przebudowa ul. Sosnkowskiego, Zamówienie częściowe nr 2 - Przebudowa ul. Bogusławskiego [BZP.271.80.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 369.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2021-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi cateringowe podczas 5 spotkań z przedsiębiorcami w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.85.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 31.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji