ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2021-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań: Zamówienie częściowe nr 1 - Przebudowa ul. Sosnkowskiego, Zamówienie częściowe nr 2 - Przebudowa ul. Bogusławskiego [BZP.271.80.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 369.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2021-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi cateringowe podczas 5 spotkań z przedsiębiorcami w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.85.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 31.7 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-12-14
Data rozstrzygnięcia
2021-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.79.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik postępowania (PDF, 189.6 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-12-14
Data rozstrzygnięcia
2020-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGI POLEGAJĄCE NA STWIERDZENIU ZGONU, WYSTAWIENIU KARTY ZGONU ORAZ USTALANIU JEGO PRZYCZYN OSOBOM ZMARŁYM W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO. [BZP.271.82.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-01-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali [BZP.271.77.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym [BZP.271.78.2020.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 109.2 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” [BZP.271.76.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 434.2 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-05
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie powstałych wskutek zdarzeń w komunikacji drogowej: substancji ropopochodnych, substancji innego rodzaju, płynnych i półpłynnych i innych, wyciekłych z pojazdów oraz innych odpadów – z jezdni, poboczy, chodników, placów, zatok autobusowych i parkingów w pasie drogowym, stanowiącym własność Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.75.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 215.5 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-11-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.73.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 193 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2020-10-28
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót modernizacyjnych związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora. [BZP.271.71.2020.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik postępowania (PDF, 499.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji