ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-28 09:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-28 09:24:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 09:24:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 945)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018, poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (należy złożyć oświadczenie).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (w godzinach pracy Urzędu Miasta)
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres 
on-line na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/.
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. Nieodpłatną mediację;
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Punkty 3 i 5 oraz  obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Punkty 1, 2 oraz 4 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert tj.Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry.
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt
nr 1
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Doradca obywatelski/Mediator Katarzyna Zawadzka
 • Doradca obywatelski/ Mediator Dorota Podolska
 • Doradca obywatelski/Mediator Katarzyna Zawadzka
 • Doradca obywatelski/ Mediator Dorota Podolska
 • Doradca obywatelski/Mediator Katarzyna Zawadzka / Dorota Podolska
poniedziałek   11:30 -15:30
wtorek             11:30 -15:30
środa               11:30 -15:30
czwartek          11:30 -15:30
piątek               11:30 -15:30
Punkt
nr 2
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Adwokat Joanna Terechowicz
 • Adwokat Mateusz Wiśniewski
 • Adwokat Joanna Terechowicz
 • Adwokat/Mediator Marek Hrybacz
 • Adwokat/Mediator Marek Hrybacz
poniedziałek   11:30 -15:30
wtorek             11:30 -15:30
środa               11:30 -15:30
czwartek          11:30 -15:30
piątek               11:30 -15:30
Punkt
nr 3
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 111
 • Adwokat Monika Maliszewska
 • Adwokat Radosław Cieślak
 • Radca prawny/Mediator Magdalena Kamerduła
 • Radca prawny Ewelina Kondracka
 • Adwokat Katarzyna Bereda
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek              07:30 -11:30
Punkt
nr 4
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Doradca obywatelski/ Mediator Dorota Podolska
 • Doradca obywatelski/Mediator Katarzyna Zawadzka
 • Doradca obywatelski/ Mediator Dorota Podolska
 • Doradca obywatelski/Mediator Katarzyna Zawadzka
 • Doradca obywatelski/Mediator Dorota Podolska / Katarzyna Zawadzka
poniedziałek   15:30 -19:30
wtorek             15:30 -19:30
środa               15:30 -19:30
czwartek          15:30 -19:30
piątek               15:30 -19:30
Punkt
nr 5
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 111
 • Adwokat/Mediator Paulina Kałkus
 • Adwokat Aleksandra Niedziałkowska
 • Radca prawny/Mediator  Justyna Goćwińska
 • Radca prawny/Mediator  Marta Tyczyńska
 • Radca prawny Małgorzata Żuberek
poniedziałek    11:30 - 15:30
wtorek              11:30 - 15:30
środa                11:30 - 15:30
czwartek          11:30 - 15:30
piątek               11:30 - 15:30
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 13:31:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 13:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 09:23:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karty informacyjne poradnictwa na 2024 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, poniżej załączono karty informacyjne nieodplatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 13:06:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 13:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 13:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyżury specjalistyczne - informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.
Istnieje możliwości skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Lista punktów oraz więcej informacji znajduje się w komunikacie Ministrstwa Sprawiedliwości dostępnego tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-14 12:21:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-14 12:21:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 08:58:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji