ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uwaga! Zawieszenie udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że w terminie od 15 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają przekwalifikowane na porady przez telefon.
 
W tym okresie mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu.  
W tym celu należy wybrać jeden ze sposobów zapisu:
 
 1. Dzwoniąc pod numerem telefonu 95 7355 909, w godz. 11:00-14:00;
 2. Wysyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej na adres (wzór formularza znajduje się w załączeniu). Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila zwrotnego;
 3. Rejestrując się online na poradę na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909.
 
Wydział Spraw Społecznych
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-12 13:32:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-12 13:46:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-12 13:46:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karty informacyjne poradnictwa na 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załączniku załączono karty informacyjne poradnictwa, zgodnie z § 5 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 11:32:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 11:41:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26 09:29:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wielkopolskim w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 2232)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Dz. U. z 2018, poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (należy złożyć oświadczenie).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00).
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres
on-line na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/.
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. nieodpłatną mediację;
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
Punkt
nr 1
 
 
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Adwokat Mateusz Wiśniewski
 • Radca prawny Anna Mieczkowska
 • Radca prawny Dagmara Kotlarska
 • Radca prawny Nikola Modzelewska
 • Adwokat Bogdan Rycharski
poniedziałek    07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek         07:30 -11:30
piątek              07:30 -11:30
 
Punkt
nr 2
 
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Adwokat/ Mediator Aleksandra PrzybyłOwczarek
 • Radca prawny Andrzej Goćwiński
 • Adwokat Marek Hrybacz
 • Adwokat Elwira Pławska- Raczkowska
 • Radca prawny Marcin Kaczmarczyk
poniedziałek    11:30 -15:30
wtorek             11:30 -15:30
środa               11:30 -15:30
czwartek          11:30 -15:30
piątek               11:30 -15:30
 
 
Punkt
nr 3
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Adwokat Joanna Terechowicz
 • Adwokat/Mediator Paulina Kałkus
 • Radca prawny Marzena Piwnicka
 • Adwokat Aleksandra Węglarz
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek         07:30 -11:30
piątek              07:30 -11:30
 
 
Punkt
nr 4
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
 • Radca prawny Ada Rój
 • Mediator Radosław Trzaskowski
Zastępcy:
 • Adwokat Joanna Terechowicz
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec
 • Radca prawny Katarzyna Lorenc
 • Radca prawny Karolina Majchrzak
poniedziałek    15:30 -19:30
wtorek             15:30 -19:30
środa               15:30 -19:30
czwartek          15:30 -19:30
piątek               15:30 -19:30
 
 
Punkt
nr 5
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
 • Radca prawny Magdalena Kamerduła
 • Radca prawny Marcin Kaczmarczyk
 • Radca prawny/ Mediator Justyna Goćwińska
 • Adwokat Iwona Szczepaniak
 • Adwokat Sylwia Domańska
poniedziałek      11:30 - 15:30
wtorek              11:30 - 15:30
środa                11:30 - 15:30
czwartek          11:30 - 15:30
piątek               11:30 - 15:30
                   
Punkty 1 i 2 oraz 3 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Punkt 4 prowadzony jest przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert tj. Fundację Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 11:22:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 11:28:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 08:46:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga! Zawieszenie udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że w terminie od 26 października do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają przekwalifikowane na porady przez telefon.
 
W tym okresie mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W tym celu należy wybrać jeden ze sposobów zapisu:
 1. dzwoniąc pod numerem telefonu 95 7355 909, w godz. 11:00-14:00;
 2. wysyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na adres ; wzór formularza znajduje się w załączeniu. Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila zwrotnego;
 3. rejestrując się online na poradę na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909.
 
Wydział Spraw Społecznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-26 07:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-26 07:53:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26 09:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (tj. punkt nr 1, 2, 4), które mieściły się w budynku „Lamusa”, z dniem 01.09.2020 zostają przeniesione do budynku przy ul. Wawrzyniaka 4 w Gorzowie Wielkopolskim.
Lokalizacja punktów (nr 3 i 5) pozostaje bez zmian – ul. Teatralna 26.
Na porady mogą stawić się wyłącznie osoby zapisane! – zapisy na porady pod numerem telefonu 95 73 55 909 w godzinach 11 – 14.
 
Chętne osoby, które chcą uzyskać poradę w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu komórkowego są zobowiązane wysłać skan lub zdjęcie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, na adres lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej www.gorzow.pl w zakładce Sprawy społeczne/ Nieodpłatna pomoc prawna oraz w załączniku. Kolejno należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909 w godzinach 11 – 14.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-31 10:34:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-31 10:36:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31 10:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Istotne zmiany po nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
W myśl art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-05 10:45:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-05 10:46:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-05 10:46:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawieszenie udzielania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że w terminie od 16 marca 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w  nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają odwołane.
 
W tym okresie mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w  sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W tym celu należy:
1) wysłać wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej (formularz wniosku w załączeniu) na adres
2) oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila.
 
W  razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 95 7355 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-05 10:34:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-05 10:36:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 13:49:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY:
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu
lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady poza punktem, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zaś w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego rokuj (za pomocą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
ZAPISY NA PORADY:
 
Pod numerem telefonu 95 73 55 909 (od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00).
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres
On-line na stronie internetowej http://np.ms.gov.pl
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach
  lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019, poz. 294 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Dz. U. z 2018, poz. 2492)
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
Punkty
 
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 •     Radca prawny Ada Rój;
 •     Mediator Radosław Trzaskowski
 
Zastępcy:
 •     Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 •     Radca prawny Karolina Majchrzak
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek               07:30  - 11:30
środa                07:30  - 11:30
czwartek           07:30  - 11:30
piątek               07:30  - 11:30
 
Punkt nr 2
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 •     Adwokat Magdalena Piasecka;
 •     Radca prawny Andrzej Goćwiński;
 •     Radca prawny Nikola Modzelewska;
 •     Adwokat Elwira Pławska- Raczkowska;
 •     Radca prawny Anna Mieczkowska
 
poniedziałek      11:30  - 15:30
wtorek              11:30  - 15:30
środa                11:30  - 15:30
czwartek           11:30  - 15:30
piątek               11:30  - 15:30
 
Punkt nr 3
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 2
 • Radca prawny Marta Paczkowska – Przypis;
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny / mediator Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Aleksandra Przybył - Owczarek;
 • Adwokat Aleksandra Węglarz
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              07:30  - 11:30
środa                07:30  - 11:30
czwartek           07:30  - 11:30
piątek               07:30  - 11:30
 
Punkt nr 4
 
 
ul. Wawrzyniaka 4
 
 
 • Radca prawny Karolina Majchrzak;
 • Mediator Radosław Trzaskowski
 
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec
poniedziałek      15:30  - 19:30
wtorek               15:30  - 19:30
środa                 15:30  - 19:30
czwartek            15:30  - 19:30
piątek                 15:30  - 19:30
Punkt nr 5
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 2
 • Radca prawny Dagmara Kotlarska;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Adwokat Monika Maliszewska;
 • Radca prawny Marcin Kaczmarczyk
poniedziałek      11:30  - 15:30
wtorek               11:30  - 15:30
środa                11:30  - 15:30
czwartek           11:30  - 15:30
piątek                11:30  - 15:30
 
 
Punkty 1 i 4 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert tj. Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Punkty 2, 3 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-05 10:32:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-05 10:32:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 08:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karty informacyjne poradnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W załączniku załączono karty informacyjne poradnictwa, zgodnie z § 5 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-05 10:07:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-05 10:10:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Rosiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 08:33:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »