ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i bieżąca konserwacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego oraz Zachodniego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.31.2020.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.9 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 5.7 MiB)
 • Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 5.5 MiB)
 • Część III - Projekt umowy (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 145.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (BZP.271.30.2020.AZ)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie wraz z IDW (PDF, 6.5 MiB)
 • Formularze (DOCX, 27.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa mostu w ciągu ul. Koniawskiej nad Kanałem Ulgi. [BZP.271.29.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 59.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 109.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja obiektu sportowego- stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.21.2020.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 250.2 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 163.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 244.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (19.05.2020) (PDF, 163.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.05.2020) (PDF, 199.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania_22.05.2020 (ZIP, 33.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.05.2020) (PDF, 210.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (3.06.2020 r.) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.4 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 200.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludów, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” oraz zadania "Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp." [BZP271.19.2020.BD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.6 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 4 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 77.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.1 (ZIP, 219.3 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.2 (ZIP, 19.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 404.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 354.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 201.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 266 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.” w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I” [BZP.271.24.2020.IKP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.7 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 8 MiB)
 • Część II - OPZ (ZIP, 4.6 MiB)
 • Część III - Dokumentacja techniczna (ZIP, 1.2 MiB)
 • Część IV - Wzór umowy (PDF, 8.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 114.9 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 368.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie .Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I". [BZP.271.17.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 25.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 94.4 KiB)
 • IFORMACJE DOT. ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 74.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 257.8 KiB)
 • Modyfikacja 2 (PDF, 218.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 556.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 140.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.86.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.92.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodów (BZP.271.93.2019.AZ)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji