ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacją oświetlenia [BZP.271.42.2023.AJD]

Status: rozstrzygnięty

Tryb: tryb podstawowy z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.

Finansowanie: Miasto Gorzów Wlkp.

Nr UZP: 2023/BZP 00378968/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-09-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-09-25 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Ogłoszono dnia: 2023-09-04 przez

Treść:

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Załączniki