ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Szczegóły informacji

1/2017

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Roman Poniedziałek

Zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1048F, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad rzeką Brzeźnica (Brzeźniczanka) w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w km 15+952 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości Brzeźnica w kierunku na Marcinów”, planowanego do realizacji w miejscowości Brzeźnica na działkach nr ewid. 565; 796; 576; 792; 563; 562; 564; 554 obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica

Data złożenia: 2017-06-06

Dane wnioskodawcy: Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniew Kokoszka

Wyszczególnienie załączników do wniosku:

  • karta informacyjną przedsięwzięcia,
  • kopia mapy ewidencyjnej,
  • mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

Nazwa organu/adresat wniosku: Wójt Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Brzeźnica, stanowisko d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pokój 13

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 3/2017, 2/2017

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 3/2017, 2/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Poniedziałek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-21 09:34:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-21 09:37:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-21 10:07:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)