ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:39:15 Usunięcie elementu Przetargi - załącznik OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - Nazwa elementu do którego przynależy: 1.2021 Marta Buczkowska
15:37:56 Edycja elementu Przetargi 1.2021
(widoczna od 2021-04-08 00:00:00)
Marta Buczkowska
15:34:14 Edycja elementu Przetargi 1.2021
(widoczna od 2021-04-08 00:00:00)
Marta Buczkowska
15:33:54 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - Nazwa elementu do którego przynależy: 1.2021 Marta Buczkowska

Zmiany z dnia: 2021-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:36 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020
(widoczna od 2021-04-30 00:00:00)
Marta Buczkowska
08:33:06 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszyce za 2020 r Kamil Oblej

Zmiany z dnia: 2021-04-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:35:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/134/2021 Kamil Oblej
09:30:19 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/133/2021 Kamil Oblej
09:26:33 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/132/2021 Kamil Oblej
09:19:20 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVI/131/2021 Kamil Oblej

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony