ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.7 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY (DOC, 55.5 KiB)
 • TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ (XLS, 26 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOC, 47 KiB)
 • WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (DOC, 36 KiB)
 • WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOC, 38.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.9 MiB)