ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 669.3 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 438.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 485.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 394.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 913.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 391.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 553 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 655.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 458 KiB)
 • kosztorys ślepy wersja elektroniczna (ZIP, 130.6 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 38.8 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.4 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 561.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 830.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 3.1 MiB)
 • projekt kanalizacja (ZIP, 14 MiB)
 • Dokumentacja oczyszczalnia (ZIP, 7.5 MiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 18.05.2020 (PDF, 946 KiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 1 z dnia 22.05.2020 (PDF, 903.1 KiB)
 • treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nr 2 z dnia 22.05.2020 (PDF, 922 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania - część 2 (PDF, 479.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)