ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-10
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-22
Data rozstrzygnięcia
2022-10-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-09-07
Data rozstrzygnięcia
2022-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-17
Data rozstrzygnięcia
2023-02-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-04
Data rozstrzygnięcia
2022-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kołczynie przy ul. Sulęcińska 29
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-16
Data rozstrzygnięcia
2022-06-20
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 779.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-06
Data rozstrzygnięcia
2022-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 767.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-28
Data rozstrzygnięcia
2022-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego z zabudową asenizacyjną o poj. 10 m3 wraz z osprzętem i zestawem płuczącym na potrzeby Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 831.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-04
Data rozstrzygnięcia
2022-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Gminy Krzeszyce w ramach realizacji czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyniku postępowania (PDF, 240.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-20
Data rozstrzygnięcia
2022-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Dworcowej (droga gminna nr 002830F) w m. Krzeszyce i ul. Parkowej (droga gminna nr 002687F) m. w Krzeszyce oraz drogi gminnej nr 002604F w m. Krasnołęg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji