ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoku w dal w Kołczynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 77.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 930.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 984.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 390.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 612 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 249.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 85.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 442.8 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 183 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 397.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 491.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 248.4 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż kompletnej prasy do osadów wraz z linią wapnowania i automatycznej stacji rozrabiania polimeru na potrzeby oczyszczalni w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 78.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 392.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 254.8 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 47 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 88.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 952.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 564.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ (001, 15 MiB)
 • Załączniki do SWZ (002, 6.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ (001, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (002, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (003, 4.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (001, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (002, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (003, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (004, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (005, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (006, 10 MiB)
 • Załączniki do SWZ (007, 8.8 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 391.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415 KiB)
 • sprostowanie otwarcie (PDF, 630.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.4 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 135.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 968.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 469.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 4.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 5 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 383.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 687.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2023 (PDF, 605.6 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 444.4 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 39.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 398.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 314.4 KiB)
 • sprostowanie otwarcie (PDF, 631 KiB)
 • sprostowanie wybór oferty (PDF, 441.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Rudnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 160.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 941.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (7Z, 772.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 529.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 3.03.2023 (PDF, 319.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 390.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 596.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 669.3 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 438.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 485.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 394.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 636.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 153.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 679.9 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 447.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ nr 1 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 579.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 531.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 144.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.7 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 821 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.6 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 53.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 142.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 529.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji