ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2016-09-13
Data rozstrzygnięcia
2016-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 62
Data ogłoszenia
2016-08-01
Data rozstrzygnięcia
2016-08-01
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania: " Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 63
Data ogłoszenia
2016-07-29
Data rozstrzygnięcia
2016-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 455 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2016-04-26
Data rozstrzygnięcia
2016-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 237 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2016-01-29
Data rozstrzygnięcia
2016-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokół (PDF, 385.9 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2015-11-16
Data rozstrzygnięcia
2016-02-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i planu gospodarki niskoemisyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 472.1 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2015-10-22
Data rozstrzygnięcia
2015-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 347.8 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2015-09-21
Data rozstrzygnięcia
2015-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Izolacja termiczna: ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 236.8 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2015-07-01
Data rozstrzygnięcia
2015-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Krzeszyce i Lemierzyc do placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzeszyce środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 284.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2015-05-05
Data rozstrzygnięcia
2015-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Unieważnienie (PDF, 1.1 MiB)
  • Odrzucenie oferty (PDF, 5 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji