ˆ

Władze Miasta

Szczegóły informacji

Władze Miasta Gorzowa Wlkp.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 00:52:05 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Jacek Wójcicki
(ur. 1981)
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów licencjackich na kierunku Organizacja i Obsługa Rekreacji i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz studiów podyplomowych: Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marketingu i Doradztwa Politycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Public Relations UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie.  
W latach 2006-2014 wójt Gminy Deszczno, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (od 2011), wiceprzewodniczący zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 (od 2011), radny oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Deszczno (2002-2006), członek komitetu monitorującego LRPO z ramienia Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.  
Strażak - ratownik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszcznie oraz wolontariusz Fundacji ,,Mam Marzenie”, organizował pomoc dla powodzian, współorganizował wypoczynek dla dzieci z terenu zalanej gminy Gąbin. 
Otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. W 2010 r. zajął drugie miejsce w plebiscycie Pulsu Biznesu ,,Samorządowiec roku 2010”, dwa lata później został w nim wyróżniony jako Samorządowy Menedżer Regionu. 
Zainteresowania: samorząd, logistyka, góry.
 
Łukasz Marcinkiewicz  - I zastępca prezydenta ds. gospodarki
Łukasz Marcinkiewicz  - I zastępca prezydenta ds. gospodarki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju
Jacek Szymankiewicz – zastępca prezydenta ds. rozwoju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka Stanisławska – zastępca prezydenta ds. społecznych
Agnieszka Stanisławska – zastępca prezydenta ds. społecznych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka Kaczmarek – skarbnik
Agnieszka Kaczmarek – skarbnik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Miasta
 
Jacek Jeremicz (ur. 1973 r.), absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunek filologia germańska. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W latach 1996-2002 pracował w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp., m.in. na stanowisku kierownika Biura Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp., a w latach 2002-2006 był zatrudniony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowiskach dyrektora gabinetu Wojewody Lubuskiego i kierownika Oddziału ds. programu Interreg i współpracy zagranicznej w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi. Od czerwca 2006 roku ponownie zatrudniony w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. na stanowisku dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej. Ponadto w latach 1999-2002 był przewodniczącym miejskiej grupy roboczej ds. współpracy z byłymi, przedwojennymi mieszkańcami Gorzowa - Landsberczykami. W kwietniu 2001 r. odbył staż w Przedstawicielstwie Brandenburgii przy Unii Europejskiej w Brukseli. Od 2007 r. pełni funkcję prokurenta Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych „Linia Kolejowa Berlin-Gorzów”, które angażuje się na rzecz utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Gorzowa z Berlinem oraz rozwoju gospodarczego samorządów leżących wzdłuż tej linii kolejowej. Od początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina. Autor licznych prelekcji dotyczących współpracy polsko-niemieckiej wygłoszonych w kraju i za granicą. Stanowisko sekretarza miasta piastuje od 4 stycznia 2012 r., do jego kompetencji należy m. in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta, nadzór nad stosowaniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego, realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie Miasta oraz współdziałanie w organizowaniu współpracy ze środkami masowego przekazu Zainteresowania: motoryzacja, historia stosunków polsko-niemieckich po 1945 r., funkcjonowanie przedsiębiorstw i turystyka – certyfikowany pilot wycieczek.