ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Brak obwodnicy miasta

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-22 13:20:39 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brak obwodnicy miasta.
 
Burmistrz Marek Cebula poinformował, iż mimo, że budowa obwodnicy miasta nie należy do kompetencji samorządu gminnego, władze Krosna Odrzańskiego od blisko 20 lat nie ustają w staraniach o realizację tego jakże istotnego zadania. Działania te rozpoczął śp. Pan Bolesław Borek – Burmistrz Krosna Odrzańskiego w latach 1990-2002, którego aktywność doprowadziła do tego, że w styczniu 1998 r. wybrano wstępny wariant przebiegu obwodnicy, a 16 lutego 1998 r. ówczesny Wojewoda pozytywnie ocenił koncepcję jej budowy. Od 2002 roku kontynuował je Pan Andrzej Chinalski – Burmistrz Krosna Odrzańskiego w latach 2002-2010, który podczas spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, uzyskał zapewnienia o pilnej potrzebie budowy obwodnicy. W konsekwencji tych działań doszło w Krośnie Odrzańskim do spotkania z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad z Warszawy, wraz z wizją w terenie. W styczniu 2003 roku samorząd krośnieński uzyskał z GDDKiA potwierdzenie wyboru wariantu obwodnicy, a na przełomie 2003/2004 r. przedstawiciele Gminy Krosno Odrzańskie i Powiatu Krośnieńskiego brali w Warszawie udział w Komitecie Opiniującym Projekt Inwestycji. W kwietniu 2007 roku GDDKiA przekazała informację dotyczącą przebiegu planowanej inwestycji oraz o trwaniu procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Rok później Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zapewnił, że zaplanowano niezbędne środki na kontynuowanie prac projektowych, a na stronie internetowej GDDKiA pojawił się termin rozpoczęcia budowy obwodnicy - rok 2009. Tak się jednak nie stało. W 2010 roku GDDKiA zleciła analizę średniego ruchu dobowego (SDR) na drogach krajowych w województwie lubuskim. Wykazała ona, że tylko dwie trasy międzynarodowe – E65 i E30 charakteryzowały się większym natężeniem ruchu niż droga krajowa nr 29 wiodąca przez Krosno Odrzańskie, co było podkreślane zarówno przez lubuskich parlamentarzystów, jak i radnych województwa lubuskiego, którzy wielokrotnie interpelowali w sprawie budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Sprawę pilotowały także kolejne władze samorządowe Krosna Odrzańskiego. Po rozmowach i spotkaniach przeprowadzonych przez burmistrza Marka Cebulę w 2011 roku, w kolejnym roku intensywne starania doprowadziły do wpisania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego wraz z przeprawą mostową przez rzekę Odrę do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Jako inwestycja kluczowa o charakterze ponadregionalnym obwodnica znalazła się także w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego zatwierdzonym przez stronę rządową w 2014 r. oraz Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Konieczność realizacji zadania ujęto także wprost w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025” podkreślając jej znaczenie m.in. dla atrakcyjności inwestycyjnej.
Rozwój, który obecnie notuje gmina, jest bardzo intensywny. Komfort komunikacyjny to zatem rzecz obowiązkowa. Zauważyli to także radni kadencji 2014-2018, którzy w 2015 roku, włączając się do działań burmistrza Marka Cebuli, wystosowali apel skierowany do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, w którym podkreślali, jak ważne było włączenie tej inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023. „W Krośnie Odrzańskim dynamicznie rozwijają się zakłady pracy, a tereny inwestycyjne oraz nieruchomości firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiąże się to z coraz większym ruchem samochodów ciężarowych, który dodatkowo wzrośnie po uruchomieniu nowych ciągów produkcyjnych w firmie Homanit (obecnie jest to ok. 150 zestawów ciężarowych na dobę. (…) Radni Rady Miejskiej wyrażają przekonanie, że pominięcie w projekcie PBDK budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego będzie niepowetowaną stratą dla regionu lubuskiego, a także dla rozwoju sieci transportowej Polski” – czytamy w apelu. Przywołując argument o rosnącej liczbie pojazdów, należy także wziąć pod uwagę obecność w Krośnie Odrzańskim warsztatów technicznych, obsługujących ciężki sprzęt wojskowy. Pomimo, iż poligon w Świętoszowie jest oddalony od warsztatów o ok. 80 km, przez brak odpowiedniego szlaku komunikacyjnego, droga wydłuża się do około 300 km. Poza tym w Krośnie Odrzańskim, jako stolicy powiatu, mają swoją siedzibę instytucje i inne służby mundurowe, których efektywne działanie zależy m.in. od sprawnego transportu (np. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej).
W przyjętym w 2013 roku dokumencie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie” ujęto łącznie pięć wariantów przebiegu obwodnicy miasta.
W 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Wg wskazanego w ogłoszeniu wariantu budowa drogi miałaby mieć miejsce w ciągu drogi krajowej nr 29. Wskazana przez GDDKiA propozycja dotyczy drogi, która swój początek ma na istniejącej obwodnicy Połupina, 100 m od skrzyżowania w kierunku Zielonej Góry, gdzie proponuje się skrzyżowanie skanalizowane lub węzeł z przejściem nad istniejącą drogą nr 32 wiaduktem. Dalej trasa miałaby przechodzić przez las w kierunku projektowanego wiaduktu nad linią kolejową Zielona Góra – Gubin, przebiegać istniejącym nasypem i dochodzić do drogi powiatowej. Następnie, 300 m za skrzyżowaniem skręcać w lewo, obchodzić zabudowę wsi Stary Raduszec po stronie północnej, dochodzić do wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr i przekraczać go mostem długości ponad 300 m. Dalej biec użytkami rolnymi doliną rzeki Odry omijając ważną wyspę środowiskową ze stanowiskami gatunku prawnie chronionego i przecinać Odrę bliżej wsi Osiecznica.
Zdaniem Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zaproponowany przebieg obwodnicy tylko częściowo rozwiąże jednak problem tranzytu samochodów ciężarowych przez miasto, generowany z dróg innych zarządców (Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych). W dalszym ciągu przez Krosno Odrzańskie będzie odbywał się bardzo intensywny ruch z kierunku Słubic, Świecka, czy Bytnicy w kierunku Świebodzina (przez drogę wojewódzką 276), bowiem w ten sposób kierowcy omijają płatne odcinki dróg krajowych. Z tego względu Burmistrz Marek Cebula zaapelował do GDDKiA, by w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29” rozpatrzyć w nim również dodatkowy - „północny” wariant przebiegu obwodnicy oraz lokalizację mostu od wschodniej strony Krosna Odrzańskiego.
Proponowane przez krośnieński samorząd rozwiązanie bierze pod uwagę lokalne uwarunkowania wynikające ze specyfiki ośrodka miejskiego i pozwala na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów, z wszystkich kierunków, poza miasto. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rozważeniem wariantu „północnego” jest możliwość etapowania robót. W pierwszej kolejności można wykonać odcinek obwodnicy od DK29, na wysokości Marcinowic, do drogi wojewódzkiej 276, a w drugim przeprawę przez rzekę Odrę lub odwrotnie.
Dokumenty planistyczne dadzą odpowiedź na pytanie, który wariant może być ekonomicznie uzasadniony, ale przy inwestycji na kolejne 100-150 lat wydaje się istotne uwzględnienie perspektyw rozwojowych Krosna Odrzańskiego – miasta powiatowego i okolicy. Krośnieński samorząd zadeklarował pełną współpracę w zakresie planistycznym i wykonawczym dotyczącym długo oczekiwanej inwestycji związanej z budową przeprawy przez rzekę Odrę i obwodnicy miasta. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-22 13:19:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-22 13:20:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-22 13:20:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony