ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2012-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XVIII/97/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XVII/96/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Nr aktu prawnego
XVII/95/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/94/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2012r.
Nr aktu prawnego
XVI/93/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce 
Nr aktu prawnego
XVI/92/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XVI/91/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/90/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – „Moje boisko - Orlik 2012” w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XV/89/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach dla działki ozn. nr ewid. 941/7.
Nr aktu prawnego
XV/88/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji